Оштинско такмичење из техничког и информатичког образовања по дисциплинама

Име и презиме Одељење Место Дисциплина
1. Филип Костић 6/4 Прво Архитектура и грађевинарство
2. Филип Тержан 7/2 Треће Бродомоделарство
3. Стефан Дурлевић 8/2 Прво Аутомоделарство
4. Јована Нићифоровић 8/1 Прво Информационо-комуникационе технологије