Резултати општинског такмичења из географије

8. разред
Ажурирано 11.03.2019. у 12.34 часова
„Српско географско друштво“ накнадно је доставило исправке грешака у „кључу“ по коме је вршено бодовање и сачињена ранг листа за осми разред 10.03.2019. која је истог дана објављена. Након доставе исправки у „кључу“ извршено је поновно бодовање тестова осмог разреда и сачињена нова ранг листа са резултатима, која је објављена 11.03.2019.

7. разред 8. разред

Ажурирано 10.03.2019. у 14.35 часова