Menu

Распоред писаних провера знања у школској 2022/2023. години

II полугодиште, старији разреди

Месец/недеља/дан Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
I 19. 23-26.
20. 30.1-3.2. Хемија
Физика
К
К
Физика К
II 21. 6-10. Биологија К Математика К Хемија
Српски језик
К
К
22. 13-14. Математика К
23. 20-24. Математика К Физика
Географија 6/1,3,4
К
К
Математика П
24. 27.2-3.3. Немачки језик К Немачки језик
Српски језик
К
П
Немачки језик К Немачки језик
Енглески језик
К
К
III 25. 6-10. Биологија К Математика К
26. 13-17. Српски језик
Биологија
К
К
Енглески језик
Географија 6/2
К
К
Хемија
Енглески језик
К
К
Хемија
Српски језик
К
П
27. 20-24. Српски језик
Математика
П
П
Српски језик
Математика
К
П
Српски језик
Физика
П
К
Физика
Географија
К
К
28. 27-31. Енглески језик К Физика К Српски језик
Математика
К
П
Биологија
Српски језик
К
К
IV 29. 3-7. Географија К Географија К Математика
Енглески језик
К
П
30. 19-21. Географија
Српски језик
К
К
31. 24-28. Немачки језик П Немачки језик П Немачки језик
Математика
П
К
Физика
Немачки језик
К
П
V 32. 3-5. Математика К Математика К Хемија К
33. 8-12. Хемија
Српски језик
К
П
Математика
Српски језик
П
К
34. 15-19. Енглески језик
Српски језик
П
П
Енглески језик
Српски језик
П
П
Физика
Енглески језик
К
П
Биологија
Српски језик
К
П
35. 22-26. Српски језик К Српски језик К Биологија
Географија
К
К
Енглески језик К
36. 29.5-2.6. Географија
Биологија
К
К
Биологија К Српски језик К Хемија К
VI 37. 5-9. Математика П Математика
Физика
П
К
Хемија
Математика
К
П
38. 12-16.
39. 19-20.
П - писмени задатак
К - контролни задатак

II полугодиште, млађи разреди

Месец/недеља/дан Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред
I 19. 23-26. Математика К
20. 30.1-3.2.
II 21. 6-10. Српски језик К Математика К Српски језик К
22. 13-14. Математика К
23. 20-24. Енглески језик К Енглески језик
Српски језик
К
К
24. 27.2-3.3. СОН К Енглески језик
Математика
К
К
Математика К
III 25. 6-10. Математика
Српски језик
К
К
СОН
Српски језик
К
К
ПиД К
26. 13-17. Математика
ПиД
К
К
27. 20-24. Српски језик П
28. 27-31. Математика К
IV 29. 3-7. Српски језик К Математика
Српски језик
К
К
Математика К Математика
Српски језик
П
К
30. 19-21. Српски језик К Српски језик К
31. 24-28. СОН
Математика
К
К
Енглески језик К Математика К
V 32. 3-5. Српски језик К Енглески језик
Математика
К
К
ПиД К
33. 8-12. СОН
Српски језик
К
К
ПиД К Математика К
34. 15-19. СОН К Српски језик
Математика
К
К
Математика К Енглески језик К
35. 22-26.
36. 29.5-2.6. Математика
Српски језик
К
К
СОН К Математика
Српски језик
К
К
Српски језик
Српски језик
К
К
VI 37. 5-9. Српски језик
СОН
К
К
Математика К Математика
Српски језик
К
К
Математика
Српски језик
П
К
38. 12-16. Математика
Математика
К
К
СОН К Српски језик
ПиД
К
К
ПиД К
39. 19-20. Српски језик К Математика К Математика К
П - писмени задатак
К - контролни задатак

Преузмите распореде у pdf формату


Месец/недеља/дан Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
IX 1. 1-4.
2. 7-11.
3. 14-18.
4. 21-25.
X 5.
6. 5-9.
7. 12-16.
8. 19-23.
9. 26-30.
XI 10. 2-6.
11. 9-10.
12. 16-20.
13. 23-27.
XII 14.
15. 7-11.
16. 14-18.
17. 21-25.
18. 28-30.
I 19. 11-15.
20. 18-22.
21. 25-29.