Menu

Наставни материјал за период од 2. до 6. новембра 2020. године

Географија - 5. разред
 • Револуција
 • Револуција (ppt)
 • Ротација (ppt)
Географија - 6. разред
Географија - 7. разред
 • Задаци за вежбање
 • Источна Европа
 • Руска федерација (pptx)
Географија - 8. разред
 • Карпатско-балканске планине и језера Србије
Историја - 5. разред
 • Река Нил
Историја - 6. разред
 • Успон Дукље
Историја - 7. разред
 • Први српски устанак - уређење устаничке државе
 • Хатишериф и Берат
Историја - 8. разред
 • Револуције у Русији
 • Главни фронтови
Свакодневни живот у прошлости - 6. разред
 • Лов и земљорадња
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
 • Историја телевизије
Чувари природе - 7. разред
Чувари природе - 8. разред
Биологија - 5. разред
 • Утврђивање
 • Надражљивост
Биологија - 6. разред
 • Провера знања
Биологија - 7. разред
 • Утврђивање - царство животиња
 • Тумачење филогенетских низова
Биологија - 8. разред
 • Кружење супстанце и пренос енергије, сукцесија
Физика - 6. разред
 • Узајамно деловање тела у непосредном додиру
Физика - 7. разред
 • График брзине и пређеног пута при РПК
Физика - 8. разред
 • Lenses (pptx)
 • Сочива
Хемија - 7. разред
 • Периодни систем елемената
Хемија - 8. разред
 • Добијање соли
Техника и технологија - 5. разред
 • Правила о кретању пешака бициклиста и дечјих возила
Техника и технологија - 6. разред
 • Котирање, размера и симболи
Техника и технологија - 7. разред
 • Просторно пројектовање (ppt)
Техника и технологија - 8. разред
 • Рачунарски софтвер за симулацију рада електричних кола инсталација
Музичко - 5. разред
Музичко - 6. разред
Музичко - 7. разред
Музичко - 8. разред
Ликовно - 5. разред
 • Колаж
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
 • Композиција
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
 • Скакачке дисциплине
Физичко - 6. разред
 • Скакачке дисциплине
Физичко - 7. разред
 • Скакачке дисциплине
Физичко - 8. разред
 • Скакачке дисциплине
Енглески - 1. разред
 • My Family (pptx)
Енглески - 2. разред
 • My Body (pptx)
Енглески - 3. разред
 • Revision Unit 1
Енглески - 4. разред
 • My World
Енглески - 5. разред
 • Special Days; Present Simple Questions (pptx)
 • 1-25
Енглески - 6. разред
 • Unit 3 (pptx)
 • Допунска (6/1 и 6/2)
 • Допунски час (6/3)
Енглески - 7. разред
 • Past Simple vs Present Perfect - sreda (pptx)
 • UNIT 2 Speaking and Writing (pptx)
 • 1-19
Енглески - 8. разред
 • Units 2C and 2D (pptx)
 • Допунски час (8/2)
Немачки - 5. разред
 • Тест
 • Исправак
Немачки - 6. разред
 • Übungen Der Ja- Nein Fragesatz
 • Der Ja-Nein Fragesatz Wie sind die Schulfächer - die Lehrer Kommst du mit
 • Track 6 Unsere Lehrer
Немачки - 7. разред
 • Traumberuf (7/1, 7/2)
 • Traumberuf Übungen (7/1, 7/2)
 • Zoom час (7/1, 7/2)
Немачки - 8. разред
 • Präteritum Übungen
 • Nebensätze
 • Jugend ist
 • Liste der starken Verben - pismeni
Српски - 5. разред
 • Именице - апстрактне и глаголске
 • Песме о раду и посленичке народне песме
Српски - 6. разред
 • Гласовне промене (ppt)
Српски - 7. разред
 • Нелични глагослки облици
 • Правопис - глаголски облици
 • "Крвава бајка" (pptx)
 • "Прича о печуркама"
Српски - 8. разред
 • План рада
 • Вежбе на аргументованом тексту
 • Служба речи
Математика -
5. разред
 • Скупови - вежбање
 • Скупови тачке и праве у равни
 • Тачке и праве у равни
Математика -
6. разред
 • Једнакокраки, једнакостраничан троугао
 • Вежбање
Математика -
7. разред
 • Прва припрема за писмени (7/1)
 • Прва припрема за писмени (7/2 и 7/3)
 • Допунска настава (7/1)
 • Друга припрема за усмени (7/1)
 • Друга припрема за писмени (7/2 и 7/3)
Математика -
8. разред
 • Понедељак (8/4)
 • Понедељак (8/1 и 8/2)
 • Уторак (8/1 и 8/2)
 • Уторак (8/4)
 • Четвртак (8/4)
 • Четвртак (8/1 и 8/2)
 • Петак (8/4)
 • Петак (8/1 и 8/2)
Информатика -
5. разред
 • Важно обавештење
 • Мултимедијалне презентације РТС
Информатика -
6. разред
Информатика -
7. разред
Информатика -
8. разред
 • Важно обавештење
 • Визуализација података
Грађанско в. -
5. разред
 • Школа као заједница
Грађанско в. -
6. разред
 • Људска права, 2. део (ppt)
Грађанско в. -
7. разред
Грађанско в. -
8. разред
 • Положај деце у Србији
Веронаука -
1. разред
Веронаука -
2. разред
Веронаука -
3. разред
Веронаука -
4. разред
Веронаука -
5. разред
 • Стварање света. Филм о митрополиту Амфилохију.
Веронаука -
6. разред
 • Јеванђелисти. Филм о животу митрополита Амфилохија.
Веронаука -
7. разред
 • Васељенски сабори. Филм о животу митрополита Амфилохија.
Веронаука -
8. разред
 • Подвизи светитеља. Филм о животу митрополита Амфилохија.