Menu

Наставни материјал за период од 9. до 10. новембра 2020. године

Географија - 5. разред
 • Облик Земље и земљина кретања
Географија - 6. разред
Географија - 7. разред
Географија - 8. разред
Историја - 5. разред
 • Задаци за распуст
Историја - 6. разред
 • Задаци за распуст
Историја - 7. разред
 • Задаци за распуст
Историја - 8. разред
 • Задаци за распуст
Свакодневни живот у прошлости - 6. разред
 • Задаци за распуст
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
 • Задаци за распуст
Чувари природе - 7. разред
Чувари природе - 8. разред
Биологија - 5. разред
Биологија - 6. разред
 • Транспорт супстанци
Биологија - 7. разред
 • Тумачење филогенетских низова
Биологија - 8. разред
 • Биоми и биосфера
Физика - 6. разред
 • Узајамно деловање тела која нису у непосредном додиру
Физика - 7. разред
Физика - 8. разред
 • Додатна - Доплеров ефекат
Хемија - 7. разред
Хемија - 8. разред
Техника и технологија - 5. разред
 • Израда модела саобраћајних знакова или средстава
 • Обавезе и одговорности деце у саобраћају
Техника и технологија - 6. разред
Техника и технологија - 7. разред
 • Ортогонална пројекција
Техника и технологија - 8. разред
Музичко - 5. разред
Музичко - 6. разред
Музичко - 7. разред
Музичко - 8. разред
Ликовно - 5. разред
 • Линија
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
 • Равнотежа
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
 • Атлетика - скок у вис
Физичко - 6. разред
 • Атлетика - скок у вис
Физичко - 7. разред
 • Атлетика - скок у вис
Физичко - 8. разред
 • Атлетика - скок у вис
Енглески - 1. разред
 • He's Happy (pptx)
Енглески - 2. разред
Енглески - 3. разред
Енглески - 4. разред
Енглески - 5. разред
 • Speaking – making plans and suggestions (pptx)
 • 1-26
Енглески - 6. разред
 • Was & Were (pptx)
Енглески - 7. разред
Енглески - 8. разред
 • Christmas Carol exercises
Немачки - 5. разред
Немачки - 6. разред
 • Lenas Stundenplan
 • Die Vorbereitung auf die erste Klassenarbeit
 • Loesungen
 • Übungen
Немачки - 7. разред
 • Die Vorbereitung auf die erste Klassenarbeit
 • Loesungen
 • Übungen
Немачки - 8. разред
 • Liste der starken Verben - pismeni
 • Die Vorbereitung auf die erste Klassenarbeit
 • Loesungen
Српски - 5. разред
 • Придеви
 • "Аждаја и царев син"
Српски - 6. разред
 • Гласовне промене (ppt)
Српски - 7. разред
 • Правопис - глаголски облици
Српски - 8. разред
 • План рада
 • Реченични чланови
Математика -
5. разред
 • Додатна настава
 • Понедељак
 • Уторак
Математика -
6. разред
Математика -
7. разред
 • Додатна настава
 • Примена Питагорине теореме на паралелограм и ромб (7/2 и 7/3)
Математика -
8. разред
 • Додатна настава
 • Понедељак (8/4)
 • Понедељак (8/1 и 8/2)
 • Уторак (8/1 и 8/2)
Информатика -
5. разред
 • Тест
Информатика -
6. разред
Информатика -
7. разред
Информатика -
8. разред
 • Тест
Грађанско в. -
5. разред
Грађанско в. -
6. разред
 • Демократија и партиципација (ppt)
Грађанско в. -
7. разред
Грађанско в. -
8. разред
Веронаука -
1. разред
Веронаука -
2. разред
Веронаука -
3. разред
Веронаука -
4. разред
Веронаука -
5. разред
Веронаука -
6. разред
Веронаука -
7. разред
Веронаука -
8. разред