Menu

Наставни материјал за период од 16. до 20. новембра 2020. године

Географија - 5. разред
 • Постанак и унутрашња грађа Земље, литосферне плоче
Географија - 6. разред
Географија - 7. разред
Географија - 8. разред
Историја - 5. разред
 • Стари исток
Историја - 6. разред
 • Средњевековни градови
Историја - 7. разред
 • Српска револуција
Историја - 8. разред
 • Први светски рат
Свакодневни живот у прошлости - 6. разред
 • Куга
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
 • Анализа филма
Чувари природе - 7. разред
 • Еколошка култура живљења
Чувари природе - 8. разред
 • Право на здраву животну средину и јавна информисаност; Еколошка свест у Србији
Биологија - 5. разред
 • Надражљивост
 • Размножавање
Биологија - 6. разред
 • Дисање и транспорт супстанци
Биологија - 7. разред
 • Докази еволуције
 • Докази еволуције - утврђивање
Биологија - 8. разред
 • Разноврсност екосистема
 • Екосистеми копнених вода
Физика - 6. разред
 • Утврђивање
Физика - 7. разред
 • Графици код РППК
Физика - 8. разред
 • Оптички системи
 • Додатна - математичко клатно
Хемија - 7. разред
 • Ковалентна веза
Хемија - 8. разред
 • Својства соли
Техника и технологија - 5. разред
 • Прибор за техничко цртање
Техника и технологија - 6. разред
 • Пресеци у грађевинарству
Техника и технологија - 7. разред
 • Коришћење функција и алата програма за CAD
 • Инсталирање програма SketchUp
Техника и технологија - 8. разред
 • Теорија
 • Задатак бр. 1 и 2
 • Упутство за коришћење за симулацију електричних кола (pptx)
Музичко - 5. разред
Музичко - 6. разред
 • Средњевековна и модерна музика
Музичко - 7. разред
Музичко - 8. разред
 • Импресионизам
Ликовно - 5. разред
 • Линија
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
 • Равнотежа
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
 • Олимпијске игре
Физичко - 6. разред
 • Олимпијске игре
Физичко - 7. разред
 • Олимпијске игре
Физичко - 8. разред
 • Олимпијске игре
Енглески - 1. разред
 • Jobs (pptx)
Енглески - 2. разред
 • Wave, Clap, Jump (pptx)
Енглески - 3. разред
 • Me (pptx)
Енглески - 4. разред
 • Muts Present (pptx)
Енглески - 5. разред
 • Unit 2 Review
 • 1-27
 • 1-04 EP I Workbook
Енглески - 6. разред
 • Допунски час 6/3
 • Past Simple (pptx)
 • Допунски час (6/1 и 6/2)
Енглески - 7. разред
 • Unit 2 Review
 • 1-21 EP Students Book 3
 • EP3_Unit_2_Progress Review
Енглески - 8. разред
 • Education in the USA & Revision (Unit 2) (pptx)
 • Допунски час 8/2
Немачки - 5. разред
 • Uebungen
Немачки - 6. разред
Немачки - 7. разред
 • Zoom час
 • Lektion 2
 • Uebungen (7/3)
Немачки - 8. разред
 • Übungen Präpositionen
Српски - 5. разред
 • Компарација придева
 • Породичне народне лирске песме
Српски - 6. разред
 • Гласовне промене (ppt)
Српски - 7. разред
 • Правопис - глаголски облици
 • Глаголски облици, вежбања
 • Глаголски облици, вежбања 2
Српски - 8. разред
 • План рада
 • Ј.Ј. Змај, "Светли гробови"
 • "Светли гробови"
 • Именичке, придевске и прилошке синтагме
 • Глаголске синтагме
 • Ђура Јакшић - "Отаџбина"
Математика -
5. разред
 • Додатна настава
 • Вежбање за тест из скупова
 • Вежбање
 • Кружница и круг
Математика -
6. разред
 • Допунска настава
 • Основне конструкције троугла
 • Конструкције троугла - наставак
 • Конструкције - вежбање
 • Такмичење
Математика -
7. разред
 • Додатна настава
 • Понедељак (7/1)
 • Понедељак (7/2 и 7/3)
 • Уторак (7/1)
 • Уторак (7/2 и 7/3)
 • Среда (7/2 и 7/3)
 • Среда (7/1)
 • Петак (7/2 и 7/3)
Математика -
8. разред
 • Додатна настава
 • Понедељак (8/4)
 • Понедељак (8/1 и 8/2)
 • Уторак (8/4)
 • Уторак (8/1 и 8/2)
 • Четвртак (8/4)
 • Четвртак (8/1 и 8/2)
 • Петак (8/1 и 8/2)
Информатика -
5. разред
 • Креирање мултимедијалне презентације - вежбање РТС
 • Упитник
Информатика -
6. разред
Информатика -
7. разред
Информатика -
8. разред
 • Штампање докумената, CSV и други формати РТС
 • Упитник
Грађанско в. -
5. разред
Грађанско в. -
6. разред
 • Демократија и партиципација (ppt)
Грађанско в. -
7. разред
 • Историјски контекст развоја грађанског друштва
Грађанско в. -
8. разред
 • ПО радионица, у свету врлина и вредности
Веронаука -
1. разред
Веронаука -
2. разред
Веронаука -
3. разред
Веронаука -
4. разред
Веронаука -
5. разред
 • Човек изван рајског врта
Веронаука -
6. разред
 • Пресвета Богородица, празник Благовести
Веронаука -
7. разред
 • Богочовек Христос
Веронаука -
8. разред
 • Хришћански подвиг