Menu

Наставни материјал за период од 23. до 27. новембра 2020. године

Географија - 5. разред
 • Вулканизам и земљотреси
Географија - 6. разред
 • Становништво
 • Задаци за вежбање
Географија - 7. разред
 • Азија
 • Азија - задаци за вежбање
 • Азија (pptx)
 • Нема карта Азије
 • Појмови за нему карту Азије
Географија - 8. разред
 • Земљиште Србије (pptx)
 • Физичко-географске одлике Србије
 • Додатна настава
Историја - 5. разред
 • Пирамиде
Историја - 6. разред
 • Позни средњи век
Историја - 7. разред
 • Уставобранитељи
Историја - 8. разред
 • Стварање Краљевине СХС
Свакодневни живот у прошлости - 6. разред
 • Јерусалим - свети град
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
 • Филм као историјски извор
Чувари природе - 7. разред
 • Еколошка култура живљења
Чувари природе - 8. разред
 • Право на здраву животну средину и јавна информисаност; Еколошка свест у Србији
Биологија - 5. разред
 • Утврђивање
 • Полно и вегетативно размножавање биљака
Биологија - 6. разред
 • Исхрана, дисање, транспорт супстанци
 • Реакције на дражи
Биологија - 7. разред
 • Нивои организације живих бића
 • Систематизација
Биологија - 8. разред
 • Екосистеми копнених вода
 • Екосистеми стајаћих вода
 • Екосистеми копнених вода
 • Екосистеми мора
Физика - 6. разред
 • Сила
 • Деловање две силе на тело дуж истог правца
Физика - 7. разред
 • Графици зависности брзине и обрзања од времена обнављања
Физика - 8. разред
 • Наелектрисавање тела, количина наелектрисања
Хемија - 7. разред
 • Јонске везе
Хемија - 8. разред
 • Електролитичка дисоцијација
Техника и технологија - 5. разред
 • Формати папира. Котирање
Техника и технологија - 6. разред
 • Графичко представљање грађевинских објеката
Техника и технологија - 7. разред
 • Коришћење функција и алата програма за CAD
Техника и технологија - 8. разред
 • Софтвер за симулацију рада електричних кола
Музичко - 5. разред
Музичко - 6. разред
 • Народни инструменти и популарна музика
Музичко - 7. разред
Музичко - 8. разред
 • Музика 20. века
Ликовно - 5. разред
 • Линија
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
 • Равнотежа
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
 • Спортска гимнастика
Физичко - 6. разред
 • Спортска гимнастика
Физичко - 7. разред
 • Спортска гимнастика
Физичко - 8. разред
 • Спортска гимнастика
Енглески - 1. разред
 • Age (pptx)
Енглески - 2. разред
 • Roundup
Енглески - 3. разред
 • Описивање
Енглески - 4. разред
 • Adjectives Practice
Енглески - 5. разред
 • Cumulative Review and Preparation for the first written test
 • 1-17 EP1 Workbook
Енглески - 6. разред
 • Past Simple (pptx)
 • Допунски час 6/3
 • Обавештење о онлајн часовима (6/3)
 • Допунска настава (6/1 и 6/2)
 • Задаци за пробни писмени
Енглески - 7. разред
 • Cumulative Review and Preparation for the first written test
 • EP3 Cumulative Review
Енглески - 8. разред
 • Допунски час 8/2
 • Would You Dare (pptx)
 • Обавештење о онлајн часовима (8/2)
Немачки - 5. разред
 • Lektion 4
 • Ein Interview mit Lena und Peter
Немачки - 6. разред
 • Modalverben Übungen
 • Track 6
Немачки - 7. разред
 • Wo wohnen wir
 • Zoom час
 • Припрема за писмени
Немачки - 8. разред
 • Verben mit präpositionalem Objekt
Српски - 5. разред
 • Народна бајка "Биберче"
 • Љубиша Ђокић, "Биберче" (одломци)
 • Граматичке особине придева
Српски - 6. разред
 • "Мој дека је био трешња"
 • Јотовање (ppt)
 • Додатна настава
 • Допунска настава
Српски - 7. разред
 • Реченични чланови
 • Логички субјекат
 • Облаци (pptx)
Српски - 8. разред
 • План рада
 • Напоредни односи међу реченичним члановима
 • Лаза Лазаревић - "Све ће то народ позлатити" 1
 • Лаза Лазаревић - "Све ће то народ позлатити" 1
 • Лаза Лазаревић - "Све ће то народ позлатити"
 • Акценат
Математика -
5. разред
 • Додатна настава
 • Кружни лук и тетива
 • Вежбање
 • Надовезивање дужи
Математика -
6. разред
 • Такмичење
 • Вежбање
 • Подударност
 • Вежбање - среда
 • Вежбање
Математика -
7. разред
 • Додатна настава
 • Понедељак (7/1)
 • Конструкције применом Питагорине теореме (7/2 и 7/3)
 • Уторак (7/1)
 • Среда (7/1)
 • Среда (7/2 и 7/3)
 • Петак (7/1)
 • Петак (7/2 и 7/3)
Математика -
8. разред
 • Додатна настава
 • Понедељак (8/4)
 • Понедељак (8/1 и 8/2)
 • Допунска настава (8/1 и 8/2)
 • Уторак (8/4)
 • Уторак (8/1 и 8/2)
 • Задаци урађени на допунској (8/1 и 8/2)
 • Вежбање за контролни (8/4)
 • Припрема за контролни (8/1 и 8/2)
 • Обавештење о контролном
Информатика -
5. разред
 • Претраживање интернета РТС / Нет кабинет
Информатика -
6. разред
Информатика -
7. разред
Информатика -
8. разред
 • Табеле у облаку РТС / Нет кабинет
Грађанско в. -
5. разред
 • Правила рада у школи
Грађанско в. -
6. разред
 • Демократија и партиципација (ppt)
Грађанско в. -
7. разред
 • Политичке странке у вишепартијском систему
Грађанско в. -
8. разред
 • Деца и млади препоручују
 • Порука
Веронаука -
1. разред
 • Даривање је израз љубави. Филм о животу Патријарха српског г. Иринеја
Веронаука -
2. разред
 • Литургија је догађај Цркве. Филм о животу Патријарха српског г. Иринеја
Веронаука -
3. разред
 • Бог ствара све из љубави. Филм о животу Патријарха српског г. Иринеја
Веронаука -
4. разред
 • Христос позива апостоле. Филм о животу Патријарха српског г. Иринеја
Веронаука -
5. разред
 • Човек изван рајског врта Филм о животу Патријарха српског г. Иринеја
Веронаука -
6. разред
 • Богородични празници. Филм о животу Патријарха српског г. Иринеја
Веронаука -
7. разред
 • Симбол вере. Филм о животу Патријарха српског г. Иринеја
Веронаука -
8. разред
 • Хришћанске врлине. Филм о животу Патријарха српског г. Иринеја