Menu

Наставни материјал за период од 30. новембра до 4. децембра 2020. године

Географија - 5. разред
 • Упутство
Географија - 6. разред
 • Обавештење о раду
 • Задаци за вежбање (насеља)
Географија - 7. разред
 • Обавештење о раду
 • Задаци за вежбање (Азија)
Географија - 8. разред
 • Обавештење о раду
 • Додатна настава (друштвена географија)
Историја - 5. разред
 • Стари исток
Историја - 6. разред
 • Крсташки ратови
Историја - 7. разред
 • Повратак Обреновића
 • Историја (7/1)
Историја - 8. разред
 • Србија у Великом рату
 • Историја (8/4)
Свакодневни живот у прошлости - 6. разред
 • Небеско краљевство
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
 • Филм као историјски извор
Чувари природе - 7. разред
Чувари природе - 8. разред
Биологија - 5. разред
 • Обавештење о раду
 • Утврђивање
 • Систематизација
 • Домаћи задатак
Биологија - 6. разред
 • Обавештење о раду
 • Утврђивање
 • Систематизација
Биологија - 7. разред
 • Систематизација
 • Нивои организације и грађа тела - утврђивање
Биологија - 8. разред
 • Обавештење о раду
 • Задаци за вежбање
Физика - 6. разред
 • Одређивање интензитета силе
 • Домаћи задатак
 • Домаћи
Физика - 7. разред
 • Домаћи задатак
 • Кретање тела у гравитационом пољу (ppt)
 • Домаћи
Физика - 8. разред
 • Кулонов
 • Јачина електричног поља
Хемија - 7. разред
Хемија - 8. разред
Техника и технологија - 5. разред
 • Размера
Техника и технологија - 6. разред
 • Техничко цртање помоћу рачунара
Техника и технологија - 7. разред
 • Основне компоненте ИКТ уређаја
Техника и технологија - 8. разред
 • Израда и управљање електричним моделом
Музичко - 5. разред
 • Задатак 1
 • Задатак 2
Музичко - 6. разред
 • Народни инструменти (утврђивање)
Музичко - 7. разред
 • Задатак 1
Музичко - 8. разред
 • Музика 20. века (утврђивање)
Ликовно - 5. разред
 • Линија
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
 • Равнотежа
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
 • Спортска гимнастика - прескок, двовисински разбој
Физичко - 6. разред
 • Спортска гимнастика - прескок, двовисински разбој
Физичко - 7. разред
 • Спортска гимнастика - прескок, двовисински разбој
Физичко - 8. разред
 • Спортска гимнастика - прескок, двовисински разбој
Енглески - 1. разред
 • Revision (pptx)
Енглески - 2. разред
 • My face (pptx)
Енглески - 3. разред
 • Have You Got (pptx)
Енглески - 4. разред
 • Have You Got A Pet (pptx)
Енглески - 5. разред
 • Animals - vocabulary and reading (pptx)
 • 1-28 English Plus 1
 • 1-32 English Plus 1
Енглески - 6. разред
 • Обавештење о часовима (6/3)
 • Revision (pptx)
Енглески - 7. разред
 • Adventures- vocabulary and reading (pptx)
 • 1-23 English Plus 3
 • 1-24 English Plus 3
Енглески - 8. разред
 • Unit 3 - Badangerous World (pptx)
 • Обавештење о часовима (8/2)
Немачки - 5. разред
 • Plural
 • Zoom час
Немачки - 6. разред
 • Zoom час
 • Обавештење
 • SEIN HABEN Präteritum
Немачки - 7. разред
 • Zoom час (7/1 и 7/2)
 • Исправак писменог
 • Обавештење
 • Zoom час (7/3)
Немачки - 8. разред
 • Zoom час
 • Обавештење
 • Verben mit präpositionalem Objekt Übungen
Српски - 5. разред
 • Бајка и драма "Биберче"
 • "Шала" - Антон Павлович Чехов
 • Заменице
 • Милован Данојлић - "Шљива"
Српски - 6. разред
 • Једначење сугласника по звучности (ppt)
Српски - 7. разред
 • Синтагма (ppt)
 • Предикат (pptx)
 • Субјекат и предикат (pptx)
Српски - 8. разред
 • План рада
 • Симо Матавуљ - "Пилипенда"
Математика -
5. разред
 • Информације о одлагању школског такмичења
Математика -
6. разред
 • Вежбање
 • Уторак - троугао и круг
 • Разломци - среда
 • Бројеви - четвртак
 • Информације о одлагању школског такмичења
Математика -
7. разред
 • Обавештење о раду (7/2 и 7/3)
 • Степени са природним изложиоцем
 • Вежбање
 • Термин часа у среду (7/2 и 7/3)
 • Рачунске операције са степенима
 • Информације о одлагању школског такмичења
 • Термин часа у петак (7/2 и 7/3)
 • Вежбање
Математика -
8. разред
 • Контролни задатак - решења и бодовање
 • Обавештење о раду (8/1 и 8/2)
 • Обавештење настави (8/3)
 • Права призма (8/1, 8/2 и 8/3)
 • Примена линеарних неједначина (8/4)
 • Дијагонални пресек призме (8/1 и 8/2)
 • Термин часа у четвртак (8/1 и 8/2)
 • Информације о одлагању школског такмичења
 • Мрежа призме и површина призме (8/1 и 8/2)
 • Термин часа у петак (8/1 и 8/2)
 • Мрежа и површина правилне четворостране призме (8/1 и 8/2)
Информатика -
5. разред
 • Претраживање интернета - вежбање РТС / Нет кабинет
 • Нетикеција или нетикета (Интернет бонтон или технолошки бонтон, oнлајн репутација) су правила лепог понашања на Интернету.
 • Уметник: Линијски програми
Информатика -
6. разред
 • Теорија I
 • Тест питања I
Информатика -
7. разред
 • Теорија I
 • Тест питања I
Информатика -
8. разред
 • Упутство за домаћи задатак
 • Домаћи задатак
 • Отворени подаци
Грађанско в. -
5. разред
 • Гласање и консензус
Грађанско в. -
6. разред
 • Демократија и партиципација (ppt)
Грађанско в. -
7. разред
 • Народна скупштина
Грађанско в. -
8. разред
 • Компетенције
Веронаука -
1. разред
 • Где је Бог, ту је љубав
Веронаука -
2. разред
 • Литургијске службе
Веронаука -
3. разред
 • Свет не може без Бога
Веронаука -
4. разред
 • Христос нас зове
Веронаука -
5. разред
 • Прародитељски грех
Веронаука -
6. разред
 • Богородичини празници
Веронаука -
7. разред
 • Богопознање
Веронаука -
8. разред
 • Хришћански пост