Menu

Наставни материјал за период од 18. до 22. јануара 2021. године

Географија - 5. разред
 • Унутрашње силе, обликовање рељефа
Географија - 6. разред
 • Привреда
Географија - 7. разред
 • Азија
 • Појмови за нему карту Азије
Географија - 8. разред
 • Друга табела појмова
 • Природне одлике Србије
Историја - 5. разред
 • Успон хеленских полиса
Историја - 6. разред
 • Србија у доба Немањића
Историја - 7. разред
 • Уједињење Немачке и Италије
 • 7/1
Историја - 8. разред
 • Свет после Великог рата
 • 8/4
Свакодневни живот у прошлости - 6. разред
 • Задужбине Немањића
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
 • Историја плаката
Чувари природе - 7. разред
Чувари природе - 8. разред
Биологија - 5. разред
 • Систематизација
 • Живот на копну (pptx)
Биологија - 6. разред
 • Излучивање (pptx)
 • Утврђивање
Биологија - 7. разред
Биологија - 8. разред
 • Агроекосистеми (pptx)
 • Обавештење
 • Утврђивање
Физика - 6. разред
 • Сила земљине теже, тежина тела
Физика - 7. разред
 • Сила отпора средине
Физика - 8. разред
Хемија - 7. разред
 • Валенца
Хемија - 8. разред
 • Угљоводоници
 • Алкани
Техника и технологија - 5. разред
 • Технички цртеж и скица
Техника и технологија - 6. разред
 • Грађевински материјали - подела
Техника и технологија - 7. разред
 • Машински материјали
Техника и технологија - 8. разред
 • Производња електричне енергије
Музичко - 5. разред
Музичко - 6. разред
 • Утврђивање градива
Музичко - 7. разред
Музичко - 8. разред
 • Музичко-сценски облици
Ликовно - 5. разред
 • Облик
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
 • Пропорције
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
 • Технике пливања
Физичко - 6. разред
 • Технике пливања
Физичко - 7. разред
 • Технике пливања
Физичко - 8. разред
 • Технике пливања
Енглески - 1. разред
 • Holidays
Енглески - 2. разред
 • Holidays
Енглески - 3. разред
Енглески - 4. разред
Енглески - 5. разред
 • Preparation for the first written test
Енглески - 6. разред
 • Писмени задатак
 • Допунска настава (6/1 и 6/2)
Енглески - 7. разред
 • Preparation for the first written test
Енглески - 8. разред
 • Revision
 • Preparation for the first written test (среда)
Немачки - 5. разред
 • Unsere Haustiere
 • Memory - ich habe
Немачки - 6. разред
 • Wiederholung zum Halbjahr
 • Peter ist krank
Немачки - 7. разред
 • Wiederholung zum Halbjahr
 • Deklination der Adjektive
 • Lektion 3 (7-3)
Немачки - 8. разред
 • Wiederholung zum Halbjahr
 • Die Schweiz
Српски - 5. разред
 • "Зеленбабини дарови" - Ивана Нешић
 • Управни и неуправни говор
Српски - 6. разред
 • "Каљави коњ"
Српски - 7. разред
 • Кратки говорни облици
 • Именичка и придевска синтагма (pptx)
 • Прилошка глаголска синтагма - 7/2 и 7/3 (pptx)
 • Синтагме - задаци (7/2 и 7/3)
 • "После кише"
Српски - 8. разред
 • План рада
 • Родољубље у поезији спрских песника
 • Изричне реченице
 • Односне реченице
Математика -
5. разред
 • Домаћи задатак
 • Допунска настава
 • Додатна настава
 • Четвртак
 • Петак
Математика -
6. разред
 • Множење рационалних бројева
 • Припрема за контролни
 • Обавештење - контролни
Математика -
7. разред
 • Обавештење о писменом задатку
 • Понедељак (7/2 и 7/3)
 • Понедељак (7/1)
 • Допунска настава (7/2 и 7/3)
 • Задаци за припрему писменог задатка
 • Припрема за писмени (7/1)
 • Припрема за писмени (7/2 и 7/3)
 • Друга припрема за писмени (7/2 и 7/3)
 • Среда (7/1)
 • Обавезно провежбати
Математика -
8. разред
 • Призма - решења задатака из збирке за завршни испит
 • Обавештење о писменом задатку
 • Припрема за писмени (8/1 и 8/2)
 • Понедељак (8/4)
 • Допунска настава (8/1 и 8/2)
 • Друга припрема за писмени (8/1 и 8/2)
 • Припрема за писмени (8/4)
 • Среда (8/1 и 8/2)
 • Четвртак (8/1 и 8/2)
Информатика -
5. разред
 • Scratch пројекат
Информатика -
6. разред
 • Теорија 4
Информатика -
7. разред
 • Теорија 4
Информатика -
8. разред
 • Увод у Jupyter 1 (утврђивање)
 • Увод у Jupyter 2 (утврђивање)
Грађанско в. -
5. разред
 • Одговорности одраслих
Грађанско в. -
6. разред
 • Власт (ppt)
Грађанско в. -
7. разред
 • Процедуре у раду Народне скупштине
Грађанско в. -
8. разред
 • Медији
Веронаука -
1. разред
 • Како је Растко постао Сава
Веронаука -
2. разред
 • Богојављење - Христос је Син Божји
Веронаука -
3. разред
 • Човек - домаћин и свештеник у свету
Веронаука -
4. разред
 • Свети Сава - путеводитељ у живот вечни
Веронаука -
5. разред
 • Аврам и Божији позив
Веронаука -
6. разред
 • Христос је Богочовек
Веронаука -
7. разред
 • Света тајна крштења и миропомазања
Веронаука -
8. разред
 • Молитва лична и саборна