Menu

Наставни материјал за период од 8. до 12. фебруара 2021. године

Географија - 5. разред
 • Речна ерозија и абразија
Географија - 6. разред
 • Привреда
Географија - 7. разред
 • Нема карта Азије
Географија - 8. разред
Историја - 5. разред
 • Пелопонески рат
Историја - 6. разред
 • Немањићи
Историја - 7. разред
 • Краљ Милан
 • 7/1
Историја - 8. разред
 • Краљевина СХС
 • 8/4
Свакодневни живот у прошлости - 6. разред
 • Изложба о Немањићима
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
 • Забава између два рата
Чувари природе - 7. разред
 • Природна богатства и обновљиви ресурси
Чувари природе - 8. разред
 • Загађење животне средине
Биологија - 5. разред
 • Систематизација
 • Живот под земљом
Биологија - 6. разред
 • Утврђивање
 • Систематизација
Биологија - 7. разред
 • Раст и покрети биљака
 • Раст и покрети биљака - утврђивање
Биологија - 8. разред
 • Угроженост и заштита биодиверзитета
 • Природна и културна добра (pptx)
Физика - 6. разред
 • Домаћи
 • Мерење запремине и времена
Физика - 7. разред
 • Деловање две силе на тело дуж истог правца резултанта
 • Resultant force
Физика - 8. разред
 • Додатна
 • Електрична струја емс, обнављање
 • Мерење електричне струје и напона
Хемија - 7. разред
 • Раствори
Хемија - 8. разред
 • Реакције угљоводоника
 • Ароматични угљоводоници
Техника и технологија - 5. разред
 • Интернет претрага и приступ онлајн ресурсима
 • Технички цртеж - вежбе
Техника и технологија - 6. разред
 • Материјали за облагање, изолацију и инсталацију
Техника и технологија - 7. разред
 • Обрада метала са скидањем струготине
 • Обрада метала са скидањем струготине (ppt)
Техника и технологија - 8. разред
 • Електро-инсталациони материјал и прибор
Музичко - 5. разред
Музичко - 6. разред
 • Утврђивање градива
Музичко - 7. разред
Музичко - 8. разред
 • Балети Чајковског
Ликовно - 5. разред
 • Облик
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
 • Контраст
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
 • Одбојка
Физичко - 6. разред
 • Одбојка
Физичко - 7. разред
 • Одбојка
Физичко - 8. разред
 • Одбојка
Енглески - 1. разред
 • My Pets (pptx)
Енглески - 2. разред
Енглески - 3. разред
Енглески - 4. разред
Енглески - 5. разред
 • Unit 4 Reading and Language focus
 • 1-40
 • 1-41
Енглески - 6. разред
 • Past Continuous vs. Past Simple Adjectives and adverbs (pptx)
Енглески - 7. разред
 • Unit 4 Reading and Language focus
 • 1-32
Енглески - 8. разред
 • 4B- Jobs
Немачки - 5. разред
 • Fragen, неодређени и одрични члан
 • Модални глаголи
Немачки - 6. разред
 • Gesundes Essen ist wichtig
Немачки - 7. разред
 • Wie lebt man am Nordpol
 • Extremes Wohnen (7-3)
Немачки - 8. разред
 • Mein Nachbar ist ein Nilpferd
Српски - 5. разред
 • Певам песму - Милица Стојадиновић Српкиња
 • Препричавање
Српски - 6. разред
 • Реченице
Српски - 7. разред
 • "Кроз мећаву", Петар Кочић
 • План рада (7/2 и 7/3)
 • Пословице, загонетке, питалице, изреке (7/2 и 7/3)
Српски - 8. разред
 • План рада
 • Текстови из основне школе о Другом светском рату
 • Намерне и поредбене реченице
 • Допусне и условне реченице
Математика -
5. разред
 • Понедељак
 • Среда
 • Разломци, вежбање
Математика -
6. разред
 • Писмени, обавештење
 • Задаци за вежбу за писмени
Математика -
7. разред
 • Понедељак (7/1)
 • Понедељак (7/2 и 7/3)
 • Уторак (7/1)
 • Уторак (7/2 и 7/3)
 • Среда (7/1)
 • Среда (7/2 и 7/3)
 • Петак (7/2 и 7/3)
 • Петак (7/1)
Математика -
8. разред
 • Контролни задатак из наставне јединице "Пирамида" биће у петак 19.2.
 • 8/3
 • Понедељак (8/1 и 8/2)
 • Понедељак (8/4)
 • Уторак (8/1 и 8/2)
 • Уторак (8/4)
 • Четвртак (8/1 и 8/2)
 • Четвртак (8/4)
 • Петак (8/1 и 8/2)
 • Вежбање за контролни (8/4)
Информатика -
5. разред
 • Скреч - радно окружење, инсталирање програма
 • Oдлучивање (гранање)
Информатика -
6. разред
 • Робот Карел - линијски програми и бројачка петља
Информатика -
7. разред
 • Променљиве - додела вредности и приказивање променњивих
Информатика -
8. разред
 • Једнодимензионални низови (унос података у једнодимензионални низ, приказ података)
 • Једноставна анализа података
Грађанско в. -
5. разред
 • Врсте насиља
Грађанско в. -
6. разред
 • Власт (ppt)
Грађанско в. -
7. разред
Грађанско в. -
8. разред
 • Медији
Веронаука -
1. разред
 • Свет је наш дом
Веронаука -
2. разред
 • Свети Сава и Свети Симеон (обнављање)
Веронаука -
3. разред
 • Свети Сава брине о нама (обнављање)
Веронаука -
4. разред
 • Сретење Господње
Веронаука -
5. разред
 • Праведни Јосиф
Веронаука -
6. разред
 • Новозаветне заповести
Веронаука -
7. разред
 • Христова чуда
Веронаука -
8. разред
 • Света Литургија (опис)