Menu

Наставни материјал за период од 17. до 19. фебруара 2021. године

Географија - 5. разред
 • Еолска, крашка и ледничка ерозија и акумулација
Географија - 6. разред
Географија - 7. разред
Географија - 8. разред
Историја - 5. разред
 • Грчка митологија
Историја - 6. разред
 • Српско царство
Историја - 7. разред
 • Крај династије Обреновић
Историја - 8. разред
 • Краљевина Југославија
Свакодневни живот у прошлости - 6. разред
 • Себри у средњем веку
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
 • Уметност и књижевност
Чувари природе - 7. разред
Чувари природе - 8. разред
Биологија - 5. разред
 • Живи свет земљишта
Биологија - 6. разред
 • Основне животне функције
Биологија - 7. разред
 • Живот биљке - систематизација
Биологија - 8. разред
 • Унапређивање животне средине
Физика - 6. разред
 • Задаци за вежбање
Физика - 7. разред
 • Појам и врсте равнотеже
Физика - 8. разред
 • Електрична отпорност проводника
 • Resistance (ppt)
 • Додатна
Хемија - 7. разред
 • Процентни састав раствора
Хемија - 8. разред
 • Извори угљоводоника
 • Обавештење - контролни
Техника и технологија - 5. разред
 • Технички цртеж, вежбе
Техника и технологија - 6. разред
 • Врсте грађевинских објеката. Системи градње
Техника и технологија - 7. разред
 • Обрада метала са скидањем струготине
Техника и технологија - 8. разред
 • Питања
Музичко - 5. разред
 • Солунске песме
 • Милан Прунић - Завичају, мили крају
Музичко - 6. разред
 • Слушање примера
Музичко - 7. разред
 • Ансамбл "Коло"
Музичко - 8. разред
 • Охридска легенда
Ликовно - 5. разред
 • Облик
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
 • Порука и тема
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
Физичко - 6. разред
Физичко - 7. разред
Физичко - 8. разред
Енглески - 1. разред
 • Has Got (pptx)
Енглески - 2. разред
 • Animals (pptx)
Енглески - 3. разред
Енглески - 4. разред
Енглески - 5. разред
 • Vocabulary and listening- Studying a language (pptx)
 • 1-42
 • 1-43
Енглески - 6. разред
 • Expressing Interest (pptx)
Енглески - 7. разред
 • Vocabulary and listening (pptx)
 • Unit 4 question tags
 • 1-33
 • 1-34
Енглески - 8. разред
 • Phrasal verbs - examples with explanation
 • Unit 4C Phrasal Verbs
Немачки - 5. разред
 • Припрема за контролни рад
Немачки - 6. разред
 • Probetest 6. Klasse
Немачки - 7. разред
 • Probetest 7. Klasse
 • Припрема за контролни рад (7/3)
Немачки - 8. разред
 • Verben mit präpositionalem Objekt
 • Fragewörter
Српски - 5. разред
 • Граматика - систематизација
Српски - 6. разред
 • Реченице
Српски - 7. разред
Српски - 8. разред
 • План рада
 • Петар Кочић - "Кроз мећаву"
Математика -
5. разред
 • Разломци, вежбање
 • Среда
 • Четвртак
Математика -
6. разред
Математика -
7. разред
 • Среда (7/2 и 7/3)
 • Среда (7/1)
 • Петак (7/2 и 7/3)
Математика -
8. разред
 • Допунска настава за 8/1 и 8/2 је у среду, 17.2. у 15.15 часова
 • Припрема за контролни (среда)
 • Припрема за контролни (четвртак)
Информатика -
5. разред
 • Важно обавештење
 • Скреч - радно окружењe РТС / Нет.кабинет Петља
 • Координатни систем. Положај лика на позорници.
 • Пројекат Оловка. Корњача графика.
Информатика -
6. разред
 • КАРЕЛ - условна петља и гранање
Информатика -
7. разред
 • Гранање у програмима. Наредбе IF, ELIF, ELSE (обнављање)
Информатика -
8. разред
 • Важно обавештење
 • Једноставна анализа података: Сортирање елемената и одређивање медијане, Филтрирање података
Грађанско в. -
5. разред
 • Наши идентитети
Грађанско в. -
6. разред
 • Власт (ppt)
Грађанско в. -
7. разред
Грађанско в. -
8. разред
Веронаука -
1. разред
 • Прихватимо дарове Божје љубави
Веронаука -
2. разред
 • Литургија наш дар Богу
Веронаука -
3. разред
 • Радост служења
Веронаука -
4. разред
 • Свети Симеон Богопримац
Веронаука -
5. разред
 • Праведни Јосиф (обнављање)
Веронаука -
6. разред
 • Христова чуда
Веронаука -
7. разред
 • Монашка заједница
Веронаука -
8. разред
 • Божанствена Литургија