Menu

Наставни материјал за период од 14-18. септембра 2020. године

Географија - 5. разред
 • Васиона
Географија - 6. разред
 • Појам и елементи карте
 • Задаци за вежбање
Географија - 7. разред
 • Република Италија и Република Грчка - угледни час
 • Задаци за вежбање
 • Република Грчка (pptx)
 • Република Италија (pptx)
 • Краљевина Шпанија (pptx)
Географија - 8. разред
 • Панонска област
Историја - 5. разред
 • Задатак
Историја - 6. разред
 • Задатак
Историја - 7. разред
 • Америчка револуција
 • Француска револуција - питања
Историја - 8. разред
 • Србија од 1878-1903.
 • The World at the Beginning of the 20th Century
 • Задатак
Свакодневни живот у прошлости - 6. разред
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
 • Историја фотографије - питања
Биологија - 5. разред
 • Организми су грађени од ћелија
 • Груписање живих бића
Биологија - 6. разред
 • Разлика међу ћелијама
 • Утврђивање
Биологија - 7. разред
 • Деоба ћелије
 • Деоба ћелије - утврђивање
Биологија - 8. разред
 • Нивои организације живог света
Физика - 6. разред
 • Кретање у свакодневном животу
Физика - 7. разред
 • Други Њутнов закон
Физика - 8. разред
 • Таласи и звук
Хемија - 7. разред
Хемија - 8. разред
Техника и технологија - 5. разред
 • Правила понашања и рада у кабинету - Организација радног места
Техника и технологија - 6. разред
 • Кућне инсталације
Техника и технологија - 7. разред
 • Зависност очувања животне средине од технологије - Занимања у машинству
Техника и технологија - 8. разред
 • Електричне инсталације, опасности и заштита - Занимања у електротехници и мехатроници
Музичко - 5. разред
Музичко - 6. разред
 • Византијска и грегоријанска музика
Музичко - 7. разред
Музичко - 8. разред
 • Увод у романтизам
Ликовно - 5. разред
 • Ритам
 • Ликовни и литерарни конкурс
Ликовно - 6. разред
 • Ликовни и литерарни конкурс
Ликовно - 7. разред
 • Арабеска
 • Ликовни и литерарни конкурс
Ликовно - 8. разред
 • Ликовни и литерарни конкурс
Физичко - 5. разред
 • Атлетика - ходање и трчање
Физичко - 6. разред
 • Атлетика 1
Физичко - 7. разред
 • Атлетика - ходање и трчање
Физичко - 8. разред
 • Атлетика 1
Енглески - 1. разред
 • Numbers (pptx)
Енглески - 2. разред
 • My Toys (pptx)
Енглески - 3. разред
 • Days Of The Week (pptx)
Енглески - 4. разред
 • Revision (pptx)
Енглески - 5. разред
 • Starter Unit - Countries and Nationalities (pptx)
 • 1-11
 • 1-12
 • Towns And Cities (pptx)
 • 1-13
 • 1-14
Енглески - 6. разред
 • Present Simple
Енглески - 7. разред
 • Fads and Fashions (pptx)
 • Zoom час
 • 1-06
 • 1-07
Енглески - 8. разред
 • Unit 1 - A Jake's Party (pptx)
 • Zoom час
Немачки - 5. разред
Немачки - 6. разред
 • Der unbestimmte Artikel
Немачки - 7. разред
 • Marko stellt sich und seine Klasse vor
 • Deutsch im Markos Klassenzimmer (VII/1, 2)
Немачки - 8. разред
 • Meine Traumschule
Српски - 5. разред
 • Велико слово у вишечланим географским називима
 • Поход на Мјесец
 • Промена речи по падежима
 • Номинатив
Српски - 6. разред
 • Творба речи (ppt)
 • Иницијални тест
Српски - 7. разред
 • Иницијални тест
 • Папирни бродови
 • Прилози и предлози
 • Везници и узвичне речце
 • Непроменљиве речи
Српски - 8. разред
 • Развој српског језика
 • Вукова реформа језика и правописа
Математика -
5. разред
Математика -
6. разред
 • Сабирање и одузимање и особине сабирања (1. део)
 • Сабирање и одузимање и особине сабирања (2. део)
Математика -
7. разред
 • Седми час (7/2, 7/3)
 • Квадратни корен
 • Осми час (7/2, 7/3)
 • Вежбање
 • Девети час (7/2, 7/3)
 • Десети час (7/2, 7/3)
 • Задаци (7/1)
 • Једанаести час (7/2, 7/3)
Математика -
8. разред
 • Седми час (8/1, 8/2)
 • Осми час (8/1, 8/2)
 • Талесова теорема
 • Девети час (8/1, 8/2)
 • Десети час (8/1, 8/2)
 • Једанаести час (8/1, 8/2)
 • Талесова теорема (8/3)
 • Сличност троуглова (8/3)
Информатика -
5. разред
 • Слагалица
 • Језик
 • EditFormat
 • Информатика и рачунарство у савременом животу
 • Јединство хардвера, софтвера и сервиса
Информатика -
6. разред
Информатика -
7. разред
Информатика -
8. разред
 • Форматирање Excel
 • Радно окружење програма за табеларне прорачуне
 • Креирање радне табеле и унос података
Грађанско в. -
5. разред
 • Потребе и жеље
Грађанско в. -
6. разред
 • Људска права (ppt)
Грађанско в. -
7. разред
Грађанско в. -
8. разред
 • Положај деце у савременом свету
Веронаука -
1. разред
Веронаука -
2. разред
Веронаука -
3. разред
Веронаука -
4. разред
Веронаука -
5. разред
 • Религија и култура старог света
Веронаука -
6. разред
 • Историјске околности пред долазак Христов
Веронаука -
7. разред
 • Личносно познање
Веронаука -
8. разред
 • Човек је икона Божја