Menu

Наставни материјал за период од 10-14. маја 2021. године

Географија - 5. разред
 • Воде на копну
Географија - 6. разред
 • Европа
Географија - 7. разред
 • Средња и Јужна Америка
 • Појмови за нему карту света
 • Средња Америка (pptx)
 • Јужна Америка (pptx)
Географија - 8. разред
Историја - 5. разред
 • Антички Рим
Историја - 6. разред
 • Доба револуције
Историја - 7. разред
 • О Великом рату
 • 7/1
Историја - 8. разред
 • Развој послератног света
 • 8/4
Свакодневни живот у прошлости - 6. разред
 • Дигитални музеј
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
 • Дигитални музеј - популарна култура
Чувари природе - 7. разред
Чувари природе - 8. разред
Биологија - 5. разред
 • Утврђивање
Биологија - 6. разред
 • Порекло и разноврсност живог света
Биологија - 7. разред
 • Популација и односи исхране - обрада (pptx)
 • Биоми и популација - утврђивање
Биологија - 8. разред
 • Тест
Физика - 6. разред
 • Притисак чврстих тела (обрада)
Физика - 7. разред
 • Закон одржања механичке енергије (обрада)
 • Снага - коефицијент корисног дејства
Физика - 8. разред
 • Радиоактивно зрачење
Хемија - 7. разред
Хемија - 8. разред
 • Амино киселине и протеини
Техника и технологија - 5. разред
 • Футрола за налив перо
Техника и технологија - 6. разред
 • Макета каменог моста
 • Камени мост - цртеж
Техника и технологија - 7. разред
 • Мотори са унутрашњим сагоревањем
Техника и технологија - 8. разред
 • Аналогни и дигитални сигнали
Музичко - 5. разред
Музичко - 6. разред
 • Greensleeves
Музичко - 7. разред
Музичко - 8. разред
 • Џез музика
Ликовно - 5. разред
 • Орнамент
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
 • Уметност и технологија
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
 • Правила рукомета
Физичко - 6. разред
 • Правила рукомета
Физичко - 7. разред
 • Правила рукомета
Физичко - 8. разред
 • Правила рукомета
Енглески - 1. разред
 • Food (pptx)
Енглески - 2. разред
 • Припрема за тест (pptx)
Енглески - 3. разред
 • Обавештење за контролни задатак
Енглески - 4. разред
 • 5C - Our town
Енглески - 5. разред
 • Unit 7 - Vocabulary and Reading
 • 2-21
 • 2-23
 • 2-24
Енглески - 6. разред
 • Music (pptx)
Енглески - 7. разред
 • Unit 7 - Language focus Vocabulary and Listening
 • 2-24
Енглески - 8. разред
 • Preparation for the Second Written Test
Немачки - 5. разред
Немачки - 6. разред
Немачки - 7. разред
 • Wo Wohin
 • Modalverben Übungen
Немачки - 8. разред
 • Futur
Српски - 5. разред
 • План рада
 • Служба речи у реченици
 • Врсте предиката
Српски - 6. разред
 • Заменице
 • Припрема за контролни задатак
Српски - 7. разред
 • Зависне реченице
 • "Јутутунска јухахаха" - Ј.Ј.Змај
Српски - 8. разред
 • План рада
 • Бранислав Нушић, "Сумњиво лице" - истраживачки задаци
 • Бранислав Нушић - "Сумњиво лице"
Математика -
5. разред
 • Припрема за писмени
 • Понедељак
 • Припрема за писмени
 • Припрема за писмени
 • Припрема за писмени
Математика -
6. разред
Математика -
7. разред
 • Среда (7/2 и 7/3)
 • Петак (7/2 и 7/3)
 • Петак (7/1)
Математика -
8. разред
 • Четвртак (8/1)
 • Петак (8/1 и 8/2)
 • Четвртак/петак (8/4)
Информатика -
5. разред
Информатика -
6. разред
Информатика -
7. разред
Информатика -
8. разред
Грађанско в. -
5. разред
 • Начини заштите од насиља
Грађанско в. -
6. разред
 • Грађански активизам (ppt)
Грађанско в. -
7. разред
Грађанско в. -
8. разред
 • Шта смо урадили током године
Веронаука -
1. разред
 • Љубав према људима и природи је љубав према Богу
Веронаука -
2. разред
 • Икона прозор у Царство Божје
Веронаука -
3. разред
 • Чувамо дарове Божје љубави
Веронаука -
4. разред
 • Вазнесење и Педесетница
Веронаука -
5. разред
 • Соломонов храм
Веронаука -
6. разред
 • Апостоли Христови
Веронаука -
7. разред
 • Крсна слава и обичаји
Веронаука -
8. разред
 • Евхаријстијски поглед на свет