Menu

Наставни материјал за период од 21-25. септембра 2020. године

Географија - 5. разред
 • Сунчев систем
Географија - 6. разред
 • Карта
Географија - 7. разред
 • СР Немачка (pptx)
 • Средња Европа
 • Средња Европа - вежба
Географија - 8. разред
 • Српско-македонска маса, Косовско-Метохијска котлина
Историја - 5. разред
 • Историјски извори
Историја - 6. разред
 • Византијско царство - питања
Историја - 7. разред
 • The American Revolution
 • Француска револуција - питања
 • Француска револуција
Историја - 8. разред
 • Serbia 1878-1903
 • Задатак
 • Берлински конгрес
 • Serbia 1878-1903
Свакодневни живот у прошлости - 6. разред
 • Питања
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
 • Историја фотографије - питања
Биологија - 5. разред
 • Груписање живих бића
 • Грађа ћелије, груписање живих бића
Биологија - 6. разред
 • Грађа организама, ћелије и разлике
 • Једноћелијски организми
Биологија - 7. разред
 • Правила наслеђивања
 • Правила наслеђивања - утврђивање
Биологија - 8. разред
 • Увод у екологију
 • Екологија као наука
Физика - 6. разред
 • Појмови који описују кретање
Физика - 7. разред
 • Динамичко мерење силе
 • Трећи Њутнов закон
Физика - 8. разред
 • Математичко клатно - вежба
Хемија - 7. разред
 • Вежбе
 • Упутство
Хемија - 8. разред
 • Упутство
Техника и технологија - 5. разред
 • Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу
Техника и технологија - 6. разред
 • Саобраћајни системи (pptx)
Техника и технологија - 7. разред
 • Саобраћајни систем. Транспортне машине
Техника и технологија - 8. разред
 • Саобраћајна средства на електрични погон. Хибридна возила
Музичко - 5. разред
Музичко - 6. разред
Музичко - 7. разред
Музичко - 8. разред
Ликовно - 5. разред
 • Ритам
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
 • Арабеска
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
 • Методика трчања
Физичко - 6. разред
 • Методика трчања
Физичко - 7. разред
 • Методика трчања
Физичко - 8. разред
 • Методика трчања
Енглески - 1. разред
 • Clap Jump Stamp (pptx)
Енглески - 2. разред
 • Numbers (pptx)
Енглески - 3. разред
 • Numbers Practice (pptx)
Енглески - 4. разред
 • Countries (pptx)
Енглески - 5. разред
 • City On The Sea (pptx)
 • 1-15
Енглески - 6. разред
 • Present Simple Questions (pptx)
Енглески - 7. разред
 • Fashion Describing Clothes (pptx)
 • 1-08
 • 1-09
Енглески - 8. разред
 • Bullying
Немачки - 5. разред
 • Lektion 1
 • Lektion 2
Немачки - 6. разред
 • Welches Datum ist heute (war gestern) sein-Präteritum (pptx)
 • Неправилни модални глаголи
Немачки - 7. разред
 • Imperativ (pptx)
 • Неправилни модални глаголи
 • Komparation (viel, gut, gern) 7-3
 • Deutsch in Markos Klassenzimmer (7-3)
Немачки - 8. разред
 • Zoom час
 • Nebensätze Übungen
Српски - 5. разред
 • Вокатив
 • "Капетан Џон Пиплфокс" - Душан Радовић
 • Генитив
 • Датив
Српски - 6. разред
 • Иницијални тест
 • Творба речи (ppt)
Српски - 7. разред
 • Глаголи (ppt)
 • Свемирски змај (ppt)
 • Прилози и предлози
 • Везници и узвичне речце
 • Непроменљиве речи
Српски - 8. разред
 • Дијалекти
 • Женидба Милића Барјактара
 • Правопис - обнављање
Математика -
5. разред
 • Дељивост
 • Дељивост са 3
 • Дељивост са 9
 • Дељивост - утврђивање
Математика -
6. разред
 • Множење целих бројева
 • Вежбање
 • Дељење целих бројева
Математика -
7. разред
 • Једанаести час (7/2, 7/3)
 • Дванаести час (7/1, 7/2 и 7/3)
 • Тринаести час (7/2 и 7/3)
 • Реални бројеви и бројевна права (7/1)
 • Реални бројеви - утврђивање (7/1)
 • Петнаести час (7/2 и 7/3)
Математика -
8. разред
 • Једанаести час (8/1, 8/2)
 • Примена сличности
 • Дванаести час (8/1 и 8/2)
 • Задатак (8/4)
 • Задаци за припрему контролног задатка
 • Сличност - утврђивање
 • Четрнаести час (8/1 и 8/2)
 • Петнаести час (8/1 и 8/2)
Информатика -
5. разред
 • Тастери на тастатури
 • Тастатура на екрану
 • Подешавање позадинске слике
 • Подешавање миша
 • Подешавање радног окружење (РТС)
Информатика -
6. разред
Информатика -
7. разред
Информатика -
8. разред
 • Дијаграм
 • Формирање табеле (РТС)
Грађанско в. -
5. разред
 • Права и правила у учионици
Грађанско в. -
6. разред
 • Људска права (ppt)
Грађанско в. -
7. разред
Грађанско в. -
8. разред
 • У свету интересовања
Веронаука -
1. разред
Веронаука -
2. разред
Веронаука -
3. разред
Веронаука -
4. разред
Веронаука -
5. разред
 • Човек тражи Бога
Веронаука -
6. разред
 • Јеврејско ишчекивање Месије
Веронаука -
7. разред
 • Личносно познање. Познање Бога
Веронаука -
8. разред
 • Хришћанско схватање личности