Menu

Наставни материјал за период од 28. септембра до 2. октобра 2020. године

Географија - 5. разред
 • Васиона - утврђивање
Географија - 6. разред
 • Географски елементи карте и представљање рељефа на карти
Географија - 7. разред
 • Јужна и Средња Европа
 • Нема карта Европе
Географија - 8. разред
 • Физичко-географске одлике Србије
 • Нема карта Србије
Историја - 5. разред
 • Праисторија - питања
Историја - 6. разред
 • Франачка држава
Историја - 7. разред
 • Француска револуција
 • Наполеонови ратови - питања
Историја - 8. разред
 • Берлински конгрес
 • Serbia 1878-1903
 • Краљевина Србија
Свакодневни живот у прошлости - 6. разред
 • Задатак
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
 • Историја фотографије - питања
Биологија - 5. разред
 • Исхрана, типови исхране
 • Утврђивање
Биологија - 6. разред
 • Удруживање у колоније, вишећелијски организми
 • Утврђивање
Биологија - 7. разред
 • Деоба ћеоија и правила наслеђивања - утврђивање
 • Наслеђивање пола и наследне болести
Биологија - 8. разред
 • Животна средина и животно станиште
 • Утврђивање
Физика - 6. разред
 • Брзина
 • Брзина као вектор
Физика - 7. разред
 • Утврђивање
Физика - 8. разред
 • Светлост
Хемија - 7. разред
Хемија - 8. разред
Техника и технологија - 5. разред
 • Улога и значај саобраћаја. Врсте саобраћаја
Техника и технологија - 6. разред
 • Коришћење информационих технологија у саобраћају
Техника и технологија - 7. разред
 • Подсистеми код возила друмског саобраћаја
Техника и технологија - 8. разред
 • Електрични и електронски уређаји у саобраћајним средствима
 • Електрични уређаји на моторним возилима (ppt)
Музичко - 5. разред
 • Ритуална музика
Музичко - 6. разред
Музичко - 7. разред
 • Барок
Музичко - 8. разред
Ликовно - 5. разред
 • Ритам
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
 • Колористичка
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
 • Ниски старт
Физичко - 6. разред
 • Ниски старт
Физичко - 7. разред
 • Ниски старт
Физичко - 8. разред
 • Ниски старт
Енглески - 1. разред
 • Revision (pptx)
Енглески - 2. разред
 • Revision (pptx)
Енглески - 3. разред
 • Nature (pptx)
Енглески - 4. разред
 • Practice Verbtobe (pptx)
 • Practice Verbtobe (docx)
Енглески - 5. разред
 • Comparing Places (pptx)
 • 1-16
 • 1-17
Енглески - 6. разред
 • Writing
Енглески - 7. разред
 • Expressing Likes And Dislikes - Revision Unit 1 (pptx)
 • 1-10
Енглески - 8. разред
 • Past Perfect&Unit 1c (pptx)
Немачки - 5. разред
 • Lektion 2
 • Land
Немачки - 6. разред
 • Eine E-Mail (eine Geburtstagseinladung schreiben)
Немачки - 7. разред
 • Deutsch im Klassenzimmer (7/1, 7/2)
 • Zoom час
 • Deutsch in Markos Klassenzimmer (7-3)
 • Imperativ (7-3)
Немачки - 8. разред
 • Präpositionen
 • Praepositionen
 • Präpositionen Übungen
 • Wechselpräpositionen Übungen
Српски - 5. разред
 • Велико слово у називима институција, установа, предузећа, организација
 • "Хајдуци" - Бранислав Нушић
 • Акузатив
 • Падежи - вежбања
Српски - 6. разред
 • Аутобиографија (ppt)
Српски - 7. разред
 • Глаголски начини (ppt)
 • "Плави чуперак" (ppt)
 • Глаголски облици
Српски - 8. разред
 • Граматика
 • Допуна
Математика -
5. разред
 • Прости и сложени бројеви
 • Растављање бројева на просте чиниоце
Математика -
6. разред
 • Вежбање 1
 • Вежбање 2
Математика -
7. разред
 • Петнаести час (7/2 и 7/3)
 • Шеснаести час (7/2 и 7/3)
 • Вежбање (7/1)
 • Седамнаести час (7/2 и 7/3)
 • Приближна вредност реалних бројева (7/1)
 • Осамнаести час (7/2 и 7/3)
 • Real Numbers (7/1)
 • Функција директне пропорционалности (7/1)
Математика -
8. разред
 • Петнаести час (8/1 и 8/2)
 • Similar Triangles
 • Шеснаести час (8/1 и 8/2)
 • Обавештење о контролном за све осмаке
 • Седамнаести час (8/1 и 8/2)
 • Тачка, права, раван (8/4)
Информатика -
5. разред
 • Организација података на рачунару (РТС)
Информатика -
6. разред
 • Теорија II
Информатика -
7. разред
 • Теорија II
Информатика -
8. разред
 • Сортирање и филтрирање података (РТС)
Грађанско в. -
5. разред
 • Правила рада на часу
Грађанско в. -
6. разред
 • Људска права (ppt)
Грађанско в. -
7. разред
 • Људска права
Грађанско в. -
8. разред
 • Људска права
Веронаука -
1. разред
Веронаука -
2. разред
 • Крштењем постајемо чланови цркве
Веронаука -
3. разред
Веронаука -
4. разред
Веронаука -
5. разред
 • Човек тражи Бога (обнављање)
Веронаука -
6. разред
 • Припрема света за долазак Сина Божијег
Веронаука -
7. разред
 • Личносно познање. Познање Бога (обнављање)
Веронаука -
8. разред
 • Грех као промашај човековог назначења