Menu

Наставни материјал за период од 5. до 9. октобра 2020. године

Географија - 5. разред
 • Човек и географија, Васиона (систематизација)
Географија - 6. разред
 • Напомена
 • Задаци за вежбање
Географија - 7. разред
Географија - 8. разред
 • Напомена
 • Списак појмова за нему карту
Историја - 5. разред
 • Праисторија
Историја - 6. разред
 • Арабљани
Историја - 7. разред
 • Наполеонови ратови
 • Света алијанса
Историја - 8. разред
 • Срби под страном влашћу
 • Србија 1903-1914.
Свакодневни живот у прошлости - 6. разред
 • Грбови и заставе
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
 • Покретне слике
Чувари природе -
7. разред
 • Поздрав
Чувари природе -
8. разред
 • Поздрав
Биологија - 5. разред
 • Храна као извор енергије и градивних супстанци
 • Утврђивање
Биологија - 6. разред
 • Систематизација
 • Грађа биљака
Биологија - 7. разред
 • Утврђивање - Наслеђивање пола и наследне болести
 • Наслеђивање и еволуција. Систематизација
Биологија - 8. разред
 • Еколошки фактори
 • Адаптације и животне форме
Физика - 6. разред
 • Равномерно правилинијско кретање (pps)
Физика - 7. разред
 • РППК
Физика - 8. разред
 • Закон одбијања, равна огледала
Хемија - 7. разред
 • Хемијски симболи
Хемија - 8. разред
Техника и технологија - 5. разред
 • Професије у подручју рада саобраћаја. Употреба ИТ у саобраћају
Техника и технологија - 6. разред
 • Пешаци и бициклисти. Безбедност учесника у саобраћају
Техника и технологија - 7. разред
 • Исправан бицикл услов за учешће у саобраћају
Техника и технологија - 8. разред
 • Основи телекомуникација
Музичко - 5. разред
 • Утицај ритуалне музике
Музичко - 6. разред
 • Световна музика Средњег века
Музичко - 7. разред
 • Барок
Музичко - 8. разред
 • Романтизам
Ликовно - 5. разред
 • Ритам
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
 • Ваздушна
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
 • Штафетно трчање - атлетика
Физичко - 6. разред
 • Штафетно трчање - атлетика
Физичко - 7. разред
 • Штафетно трчање - атлетика
Физичко - 8. разред
 • Штафетно трчање - атлетика
Енглески - 1. разред
 • At School (pptx)
Енглески - 2. разред
 • My Family (pptx)
Енглески - 3. разред
 • Тhere Is Are (pptx)
Енглески - 4. разред
 • My Family (pptx)
Енглески - 5. разред
 • Speaking And Writing
 • 1-19
Енглески - 6. разред
 • Communication (pptx)
 • Questionnaire
Енглески - 7. разред
 • Revision Unit 1 Senses Vocabulary
 • 1-13
 • 1-14
Енглески - 8. разред
 • Be Careful What You Wish For & Revision
Немачки - 5. разред
 • Wiederholung
 • Lektion 3
Немачки - 6. разред
 • Hallo! Das sind wir Wiederolung
 • Wiederholung
Немачки - 7. разред
 • Wiederholung (7/1, 7/2)
 • Perfekt Übungen (7/1, 7/2)
 • Wiederholung (7/3)
Немачки - 8. разред
 • Wiederholung
 • Liste der starken Verben
 • Präpositionen Dativ Akkusativ Übungen
Српски - 5. разред
 • "Еро с` онога свијета"
 • Шаљиве народне приповетке
 • Инструментал
 • Припрема за писмени задатак
Српски - 6. разред
 • "Јаблан"
 • Наставни лист
Српски - 7. разред
 • "Плави чуперак" (ppt)
 • Глаголски облици
 • Глаголски прилог садашњи (pptx)
Српски - 8. разред
 • План рада
 • Функционални стилови
Математика -
5. разред
 • Растављање бројева на просте чиниоце
 • Највећи заједнички делилац
 • НЗД
 • Најмањи заједнички садржалац
Математика -
6. разред
 • Припрема за контролни
Математика -
7. разред
 • Real Numbers (7/1)
 • Функција директне пропорционалности (7/1)
 • Деветнаести час (7/2 и 7/3)
 • Двадесети час (7/2 и 7/3)
 • Функција директне пропорционалности и њен график (7/1)
 • Двадесет први час (7/2 и 7/3)
 • Продужена пропорција (7/1)
 • Двадесет други час (7/2 и 7/3)
 • Вежбање за контролни
Математика -
8. разред
 • Двадесети час (8/1 и 8/2)
 • Двадесет први час (8/1 и 8/2)
 • Нормала на раван (8/4)
Информатика -
5. разред
 • Рад са сликама (РТС)
Информатика -
6. разред
 • Теорија II
Информатика -
7. разред
 • Теорија II
Информатика -
8. разред
 • Елементарне статистике, формуле, функције (РТС)
 • Упутство за трећи домаћи задатак
 • Трећи домаћи задатак
Грађанско в. -
5. разред
 • Правила рада на часу
Грађанско в. -
6. разред
 • Људска права
Грађанско в. -
7. разред
Грађанско в. -
8. разред
 • Чиниоци који утичу на оствареност права детета
Веронаука -
1. разред
Веронаука -
2. разред
 • Храм је место окупљања
Веронаука -
3. разред
 • Свет је створен за тебе
Веронаука -
4. разред
Веронаука -
5. разред
 • Божје откровење
Веронаука -
6. разред
 • Свети Јован Крститељ
Веронаука -
7. разред
 • Бог је један, али није сам
Веронаука -
8. разред
 • Новозаветне заповести