Menu

Наставни материјал за период од 12. до 16. октобра 2020. године

Географија - 5. разред
 • Облик и димензије Земље
Географија - 6. разред
 • Оријентација
Географија - 7. разред
 • Француска (pptx)
 • UK (pptx)
 • Нема карта за тест
 • Појмови за нему карту Европе
 • Западна Европа
 • Вежба за Западну Европу
Географија - 8. разред
Историја - 5. разред
 • Млађе камено доба у Србији
Историја - 6. разред
 • Феудално друштво
Историја - 7. разред
 • Доба Свете алијансе
 • Источно питање
Историја - 8. разред
 • Срби под страном влашћу
 • Срби под Аустроугарском и Османском влашћу
Свакодневни живот у прошлости - 6. разред
 • Феудални посед
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
 • Историја филма
Чувари природе - 7. разред
Чувари природе - 8. разред
Биологија - 5. разред
 • Дисање
Биологија - 6. разред
 • Систематизација
Биологија - 7. разред
 • Основни принципи систематике
 • Израда дихотомог кључа
Биологија - 8. разред
 • Популација
Физика - 6. разред
 • Графици
 • Задаци за вежбање
Физика - 7. разред
 • Тренутна и средња брзина
 • Израчунавање брзине при рппк
Физика - 8. разред
 • Сферна огледала
 • Mirrors (ppt)
Хемија - 7. разред
 • Грађа атома
Хемија - 8. разред
 • Рачунски задаци - појашњење рада задатака
Техника и технологија - 5. разред
 • Саобраћајна сигнализација
Техника и технологија - 6. разред
 • Управљање саобраћајном сигнализацијом
Техника и технологија - 7. разред
 • Специфичности техничких цртежа у машинству
Техника и технологија - 8. разред
 • Основне компоненте ИКТ уређаја
Музичко - 5. разред
 • Ритмичка пратња
Музичко - 6. разред
 • Музика Средњег века у Србији
Музичко - 7. разред
 • Композитори барока
Музичко - 8. разред
 • Клавирска музика романтичара
Ликовно - 5. разред
 • Линија
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
 • Линеарна
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
 • Средње и дуге пруге
Физичко - 6. разред
 • Средње и дуге пруге
Физичко - 7. разред
 • Средње и дуге пруге
Физичко - 8. разред
 • Средње и дуге пруге
Енглески - 1. разред
Енглески - 2. разред
 • My House (pptx)
Енглески - 3. разред
 • Practice (pptx)
Енглески - 4. разред
 • Projekat
Енглески - 5. разред
 • Starter unit & Unit 1 Review (pptx)
Енглески - 6. разред
 • Reading & Revision (pptx)
 • Обавештење о допунској
 • Допунска настава за 6/1 и 6/2 - Zoom meeting
 • Обавештење за допунски час (6/3)
 • Припрема за тест
Енглески - 7. разред
 • Reading The Importance of Smell (pptx)
 • Present Perfect Tense Form
 • Present Perfect Tense Form (pptx)
 • 1-15
Енглески - 8. разред
 • Revision & Ambitions (pptx)
 • Обавештење за допунски час (8/2)
Немачки - 5. разред
 • Hoert und lest mit!
 • Antworte und ergaenze
Немачки - 6. разред
 • Probetest Lösungen
Немачки - 7. разред
 • Probetest Lösungen
 • Du oder Sie (7-3)
 • Vorbereitung auf die Kontrollarbeit
Немачки - 8. разред
 • Probetest Lösungen
Српски - 5. разред
 • "Вила зида град"
 • Падежи - вежбања
Српски - 6. разред
 • Подела гласова
Српски - 7. разред
 • Глаголски прилог прошли
 • "Јелена жена које нема" (pptx)
Српски - 8. разред
 • План рада, Вукови певачи
 • Почетак буне против дахија
Математика -
5. разред
 • Припрема за писмени
 • Важно обавештење
 • Допунска настава
 • Вежбање за писмени
Математика -
6. разред
 • Троугао - 1. део
 • Троугао - 2. део
 • Важно обавештење
 • Углови, троугао
Математика -
7. разред
 • Вежбање за контролни
 • Важно обавештење
 • Вежбање за контролни 2
 • Питагорина теорема (7/2 и 7/3)
 • Питагорина теорема (7/1)
 • Питагорина теорема - вежбање (7/2 и 7/3)
Математика -
8. разред
 • Уторак (8/4)
 • Уторак (8/1 и 8/2)
 • Четвртак (8/1 и 8/2)
 • Ортогонална пројекција (8/1 и 8/2)
 • 8/4 - петак
Информатика -
5. разред
 • Рад са текстом (РТС)
Информатика -
6. разред
 • Теорија 3
Информатика -
7. разред
 • Теорија 3
Информатика -
8. разред
 • Сортирање и филтрирање, елементарне статистике - вежбање (РТС)
Грађанско в. -
5. разред
 • Правила рада на часу
Грађанско в. -
6. разред
 • Људска права - 2. део (ppt)
Грађанско в. -
7. разред
 • Грађанин и политика
Грађанско в. -
8. разред
 • Најбољи интереси детета
Веронаука -
1. разред
Веронаука -
2. разред
Веронаука -
3. разред
Веронаука -
4. разред
Веронаука -
5. разред
 • Свето Писмо (настанак, подела)
Веронаука -
6. разред
 • Нови Завет је испуњење Старог Завета
Веронаука -
7. разред
 • Сабори као израз јединства цркве
Веронаука -
8. разред
 • Новозаветне заповести Божје