Menu

Наставни материјал за период од 16-20. марта 2020. године

Техника и технологија - 5. разред
 • Кутија за ситнице
Техника и технологија - 6. разред
 • Рециклажа материјала
Техника и технологија - 7. разред
 • Појам, врсте, намена и конструкција робота
Техника и технологија - 8. разред
 • Основне електронске компоненте
Музичко - 5. разред
 • Шума на киши
Музичко - 6. разред
 • Ренесанса
Музичко - 7. разред
 • Ренесанса
Музичко - 8. разред
Ликовно - 5. разред
 • Облик
Ликовно - 6. разред
 • Уобразиља
Ликовно - 7. разред
 • Композиција и простор
Ликовно - 8. разред
 • Контраст, јединство и доминанта
Биологија - 5. разред
 • Животна средина и адаптације понављање
Биологија - 6. разред
 • Животна средина, станиште, популација, биоценоза, еколошка ниша, екосистем
Биологија - 7. разред
 • Систем органа за дисање
 • Систем органа за дисање (ppt)
Биологија - 8. разред
 • Нестајање биљних и животињских врста
Физичко - 5. разред
 • Вежбе обликовања
Физичко - 6. разред
 • Вежбе обликовања
Физичко - 7. разред
 • Вежбе обликовања
Физичко - 8. разред
 • Вежбе обликовања
Физика - 6. разред
 • Маса
Физика - 7. разред
Физика - 8. разред
 • Рад и снага струје
 • Вежбе
Немачки - 5. разред
 • Вежбе
 • Die Jahresuhr
Немачки - 6. разред
 • Вежбе
 • Perfekt
Немачки - 7. разред
 • Вежбе
 • Perfekt-Präteritum
Немачки - 8. разред
 • Вежбе
 • Umweltschutz geht auch dich an
Енглески - 1. разред
 • My House
Енглески - 2. разред
Енглески - 3. разред
Енглески - 4. разред
Енглески - 5. разред
 • Travel
Енглески - 6. разред
Енглески - 7. разред
 • Heroes
Енглески - 8. разред
Српски - 5. разред
 • Прва бразда
Српски - 6. разред
Српски - 7. разред
Српски - 8. разред
Географија - 5. разред
Географија - 6. разред
 • Привреда
 • Провера
Географија - 7. разред
 • Африка
 • Африка (pptx)
 • Провера
Географија - 8. разред
 • Друштвено-економске одлике Србије
 • Примарни сектор (pptx)
 • Провера
Историја - 5. разред
 • Религија старих Грка
Историја - 6. разред
 • Српска деспотовина
Историја - 7. разред
 • Уједињење Немачке и Италије
 • Уједињење Немачке и Италије (ppt)
Историја - 8. разред
 • Европа и свет између два рата