Menu

Наставни материјал за период од 18-23. маја 2020. године

V разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик Српски језик
2. Математика Српски језик Техника и технологија Енглески језик Математика Математика
3. Историја Биологија Географија Биологија Информатика и рачунарство Информатика и рачунарство
4. Немачки језик Енглески језик Немачки језик Српски језик Музичка култура Музичка култура
5. Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање
6. Ликовна култура Музичка култура Грађанско в./верска настава Грађанско в./верска настава
VI разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик Српски језик
2. Математика Српски језик Биологија Енглески језик Математика Математика
3. Историја Физика Географија Физика Информатика и рачунарство Информатика и рачунарство
4. Немачки језик Енглески језик Немачки језик Техника и технологија Географија Географија
5. Биологија Физичко и здравствено васпитање Историја Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање
6. Ликовна култура Музичка култура Физичко и здравствено васпитање Грађанско в./верска настава Грађанско в./верска настава
VII разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик Српски језик
2. Математика Српски језик Географија Енглески језик Математика Математика
3. Историја Биологија Хемија Физика Информатика и рачунарство Информатика и рачунарство
4. Физика Енглески језик Историја Биологија Географија Географија
5. Немачки језик Техника и технологија Немачки језик Ликовна култура Хемија Хемија
6. Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Музичка култура Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање
7. Грађанско в./верска настава Грађанско в./верска настава
VIII разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик Српски језик
2. Математика Српски језик Географија Енглески језик Математика Математика
3. Историја Биологија Историја Физика Географија Географија
4. Физика Енглески језик Хемија Биологија Хемија Хемија
5. Немачки језик Физичко васпитање Немачки језик Техничко и информатичко образовање Физичко васпитање Физичко васпитање
6. Изабрани спорт Грађанско в./верска настава Музичка култура Техничко и информатичко образовање Ликовна култура Ликовна култура
Географија - 5. разред
 • Обавештење
Географија - 6. разред
Географија - 7. разред
Географија - 8. разред
Историја - 5. разред
 • Римско наслеђе
Историја - 6. разред
 • Живот Срба под османском влашћу
Историја - 7. разред
 • Црна Гора
Историја - 8. разред
 • Југославија
Свакодневни живот у прошлости - 5. разред
 • Исхрана, одевање и становање у Старом веку
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
 • Филм
Биологија - 5. разред
 • Пушење болести зависности
 • Пушење - утврђивање
Биологија - 6. разред
 • Утврђивање - болести које изазивају бактерије и животиње и антибиотици
 • Путеви преношења заразних облести, повреде и прво помоћ
Биологија - 7. разред
 • Пубертет и адолесценција
Биологија - 8. разред
 • Ботаника и зоологија
Физика - 6. разред
 • Паскалов закон
Физика - 7. разред
 • Топлотне појаве
Физика - 8. разред
 • Домаћи
Хемија - 7. разред
Хемија - 8. разред
Техника и технологија - 5. разред
 • Рекапитулација
Техника и технологија - 6. разред
 • Увод у предузетништво
Техника и технологија - 7. разред
 • Сталак за лемилицу
Техника и технологија - 8. разред
 • Телекомуникације
Музичко - 5. разред
 • ХАЈ-ХО
Музичко - 6. разред
 • Ноте у молу
Музичко - 7. разред
 • Деци света
Музичко - 8. разред
 • Забавна музика
Ликовно - 5. разред
 • Орнамент
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
 • Фотографија
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
 • Мерење моторичких способности, вежбе обликовања, спортска игра кошарка
Физичко - 6. разред
 • Мерење моторичких способности, вежбе обликовања, спортска игра кошарка
Физичко - 7. разред
 • Мерење моторичких способности, вежбе обликовања, спортска игра кошарка
Физичко - 8. разред
 • Мерење моторичких способности, вежбе обликовања, спортска игра кошарка
Енглески - 1. разред
 • Revision
 • Revision (pptx)
Енглески - 2. разред
 • Тест
Енглески - 3. разред
 • Daily routine (pptx)
 • Daily routine
Енглески - 4. разред
 • Present Simple Present Continuous
 • Present Simple Present Continuous
Енглески - 5. разред
 • Adverbs
 • Adverbs (pptx)
 • Гугл упитник -
  за среду 20.5.
Енглески - 6. разред
 • Past Simple vs Present Perfect- решења
 • Modal Verbs (pptx)
 • Припрема за двојечну наставу - упутство
 • Припрема за двојезичну наставу - Тест 2019.
 • Припрема за двојезичну наставу - аудио 2019.
 • Кључ теста 2019.
Енглески - 7. разред
 • Conditionals
 • Conditionals (pptx)
 • Гугл упитник -
  за среду 20.5.
Енглески - 8. разред
 • Упутство за додатне задатке
Немачки - 5. разред
 • Wo ist mein-meine...
 • Möbel und Präpositionen (nameštaj i predlozi)
 • Verben-Wiederholung - решења
Немачки - 6. разред
 • Wie spät ist es -Was hat Peter in den Ferien zu Hause (nicht) gemacht
 • Perfekt-Liste der Verbe
 • Wie spät ist es - Was hat Peter in den Ferien zu Hause (nicht) gemacht (6-2,3)
 • Hausaufgabe (6-2,3)
Немачки - 7. разред
 • Beim Arzt
 • Hausaufgabe
 • Wiederholung - решења
Немачки - 8. разред
 • Meine Träume, Wünsche und Pläne Wo siehst du dich in zehn Jahren
 • Hausaufgabe
Српски - 5. разред
 • Доживљаји Тома Сојера (ppt)
Српски - 6. разред
 • Обавештење, вест, извештај
Српски - 7. разред
 • Иво Андрић, Прича о кмету Симану
Српски - 8. разред
 • Љубавна поезија (избор)
Математика -
5. разред
 • Обавештење
 • Решење домаћег задатка
 • Упитник
 • Усмено одговарање
Математика -
6. разред
 • Обавештење
 • Усмено одговарање
Математика -
7. разред
 • Обавештење
 • Усмено одговарање
Математика -
8. разред
 • Домаћи задатак
 • Усмено одговарање
Информатика -
5. разред
 • Аритметичке операције и променљиве
 • Аритметичке операције и променљиве
Информатика -
6. разред
 • Вежбе
 • Вежбе
Информатика -
7. разред
 • Цртање елипси
 • Цртање елипси
Информатика -
8. разред
Грађанско в. -
5. разред
Грађанско в. -
6. разред
Грађанско в. -
7. разред
Грађанско в. -
8. разред
Веронаука -
1. разред
 • Љубав према људима и природи
Веронаука -
2. разред
 • Икона - прозор у царство Божије (утврђивање)
Веронаука -
3. разред
 • Стварање света у православној иконографији
Веронаука -
4. разред
 • Васкрсење и Педесетница (Свети Васолије Острошки)
Веронаука -
5. разред
 • Месијанска нада. Цар Давид
Веронаука -
6. разред
 • Свети цар Константин. Прогон хришћана.
Веронаука -
7. разред
 • Српска црквена баштина. Молитвословља цркве.
Веронаука -
8. разред
 • Знаци присуства царства божијег