Menu

Наставни материјал за период од 1-5. јуна 2020. године

V разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Техника и технологија Енглески језик Математика
3. Историја Биологија Географија Биологија Информатика и рачунарство
4. Немачки језик Енглески језик Немачки језик Српски језик Музичка култура
5. Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање
6. Ликовна култура Музичка култура Грађанско в./верска настава
VI разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Биологија Енглески језик Математика
3. Историја Физика Географија Физика Информатика и рачунарство
4. Немачки језик Енглески језик Немачки језик Техника и технологија Географија
5. Биологија Физичко и здравствено васпитање Историја Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање
6. Ликовна култура Музичка култура Физичко и здравствено васпитање Грађанско в./верска настава
VII разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Географија Енглески језик Математика
3. Историја Биологија Хемија Физика Информатика и рачунарство
4. Физика Енглески језик Историја Биологија Географија
5. Немачки језик Техника и технологија Немачки језик Ликовна култура Хемија
6. Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Музичка култура Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање
7. Грађанско в./верска настава
VIII разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Географија Енглески језик Математика
3. Историја Биологија Историја Физика Географија
4. Физика Енглески језик Хемија Биологија Хемија
5. Немачки језик Физичко васпитање Немачки језик Техничко и информатичко образовање Физичко васпитање
6. Изабрани спорт Грађанско в./верска настава Музичка култура Техничко и информатичко образовање Ликовна култура
Географија - 5. разред
 • Рекапитулација
Географија - 6. разред
Географија - 7. разред
Географија - 8. разред
Историја - 5. разред
 • Култура Старог века
Историја - 6. разред
 • Средњи век
Историја - 7. разред
 • Револуције
Историја - 8. разред
 • Савремено доба
 • Припремна настава - уторак, часови на ZOOM од 13-17 часова
Свакодневни живот у прошлости - 5. разред
 • Исхрана, одевање и становање у Старом веку
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
 • Филм
Биологија - 5. разред
 • Утврђивање
Биологија - 6. разред
 • Утврђивање
Биологија - 7. разред
 • Систематизација градива
Биологија - 8. разред
 • Систематизација градива
Физика - 6. разред
Физика - 7. разред
 • Провођење топлоте
Физика - 8. разред
Хемија - 7. разред
Хемија - 8. разред
Техника и технологија - 5. разред
Техника и технологија - 6. разред
 • Рекапитулација
Техника и технологија - 7. разред
 • Држач од лима
Техника и технологија - 8. разред
Музичко - 5. разред
Музичко - 6. разред
Музичко - 7. разред
Музичко - 8. разред
Ликовно - 5. разред
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
 • Вежбе обликовање, спортске активности, спорт нематеријална културна добра
Физичко - 6. разред
 • Вежбе обликовање, спортске активности, спорт нематеријална културна добра
Физичко - 7. разред
 • Вежбе обликовање, спортске активности, спорт нематеријална културна добра
Физичко - 8. разред
 • Вежбе обликовање, спортске активности, спорт нематеријална културна добра
Енглески - 1. разред
 • Revision (pptx)
Енглески - 2. разред
 • Writing practice
 • Writing practice (pptx)
Енглески - 3. разред
 • Present Simple - practice
 • Present Simple - practice
 • Present Simple practice - решења
Енглески - 4. разред
 • Present Simple - practice
 • Present Simple - practice
 • Present Simple practice - решења
Енглески - 5. разред
 • Revision (pptx)
Енглески - 6. разред
 • Тест - билингвално 2018.
 • Припрема за двојезичну наставу - skills
 • Revision - решења
Енглески - 7. разред
 • Revision (pptx)
Енглески - 8. разред
Немачки - 5. разред
 • Wiederholung
 • Wiederholung
 • Lösungen
Немачки - 6. разред
 • Wiederholung
 • Wiederholung
 • Wiederholung-Aufgabe
Немачки - 7. разред
 • Wiederholung
 • Wiederholung
 • Lösungen
Немачки - 8. разред
 • Deutsch text - Berlin
 • Wiederholung
 • Lösungen
Српски - 5. разред
 • Граматика
Српски - 6. разред
 • Граматика и правопис
 • Стилске фигуре
Српски - 7. разред
 • Акценат - први део
 • Акценат - други део
 • Стилске фигуре
Српски - 8. разред
 • Гласовне промене
 • Грађење речи
Математика -
5. разред
 • Угао - обнављање
Математика -
6. разред
 • Површина равних фигура
Математика -
7. разред
 • Размера дужи. Подела дужи у датом односу. Сличност.
Математика -
8. разред
 • Обрада података
Информатика -
5. разред
 • Промена позадине
Информатика -
6. разред
 • Робот Карел - утврђивање
Информатика -
7. разред
 • Комбиновање облика
 • Комбиновање облика
Информатика -
8. разред
Грађанско в. -
5. разред
Грађанско в. -
6. разред
Грађанско в. -
7. разред
Грађанско в. -
8. разред
Веронаука -
1. разред
 • Христос је узор и извор нашег живота
Веронаука -
2. разред
 • Царство божије у светима
Веронаука -
3. разред
 • Стварање света у православној иконографији
Веронаука -
4. разред
 • Царство је икона царства небеског
Веронаука -
5. разред
 • Старозаветни пророци
Веронаука -
6. разред
 • Педесетница
Веронаука -
7. разред
 • Свети Сава
Веронаука -
8. разред
 • Знаци присуства царства божијег