Menu

Наставни материјал за период од 8-12. јуна 2020. године

V разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Техника и технологија Енглески језик Математика
3. Историја Биологија Географија Биологија Информатика и рачунарство
4. Немачки језик Енглески језик Немачки језик Српски језик Музичка култура
5. Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање
6. Ликовна култура Музичка култура Грађанско в./верска настава
VI разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Биологија Енглески језик Математика
3. Историја Физика Географија Физика Информатика и рачунарство
4. Немачки језик Енглески језик Немачки језик Техника и технологија Географија
5. Биологија Физичко и здравствено васпитање Историја Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање
6. Ликовна култура Музичка култура Физичко и здравствено васпитање Грађанско в./верска настава
VII разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Географија Енглески језик Математика
3. Историја Биологија Хемија Физика Информатика и рачунарство
4. Физика Енглески језик Историја Биологија Географија
5. Немачки језик Техника и технологија Немачки језик Ликовна култура Хемија
6. Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Музичка култура Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање
7. Грађанско в./верска настава
Географија - 5. разред
 • Рекапитулација
Географија - 6. разред
Географија - 7. разред
Географија - 8. разред
Историја - 5. разред
 • Стари век
Историја - 6. разред
 • Средњи век
Историја - 7. разред
 • Нови век
Историја - 8. разред
 • Драги осмаци, у понедељак и петак у послеподневним, односно преподневним часовима биће организована припремна настава из историје преко zooma. О прецизном времену обавестиће вас одељењске старешине.
Свакодневни живот у прошлости - 5. разред
 • Исхрана, одевање и становање у Старом веку
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
Биологија - 5. разред
Биологија - 6. разред
Биологија - 7. разред
Биологија - 8. разред
Физика - 6. разред
Физика - 7. разред
Физика - 8. разред
Хемија - 7. разред
Хемија - 8. разред
Техника и технологија - 5. разред
Техника и технологија - 6. разред
Техника и технологија - 7. разред
Техника и технологија - 8. разред
Музичко - 5. разред
Музичко - 6. разред
Музичко - 7. разред
Музичко - 8. разред
Ликовно - 5. разред
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
 • Комплекс вежби обликовања са или без реквизита
Физичко - 6. разред
 • Комплекс вежби обликовања са или без реквизита
Физичко - 7. разред
 • Комплекс вежби обликовања са или без реквизита
Физичко - 8. разред
Енглески - 1. разред
 • Revision (pptx)
Енглески - 2. разред
Енглески - 3. разред
Енглески - 4. разред
Енглески - 5. разред
 • Revision (pptx)
Енглески - 6. разред
 • Припрема за двојезичну наставу - тест 2017.
Енглески - 7. разред
 • Revision (pptx)
Енглески - 8. разред
Немачки - 5. разред
 • Wenn du fröhlich bist - Die besten Kindergartenlieder || Kinderlieder
 • Grün, grün, grün sind alle meine Kleider - Kinderlieder zum Mitsingen | Sing Kinderlieder
Немачки - 6. разред
 • Hans im Glück - Märchen und Geschichten für Kinder | Brüder Grimm | Deine Märchenwelt
Немачки - 7. разред
 • Glasperlenspiel - Ich bin ich
Немачки - 8. разред
Српски - 5. разред
 • Граматика
Српски - 6. разред
 • Књижевност и језик
 • Лектира за 7. разред
Српски - 7. разред
 • Домаћи задаци
 • Лектира и друге књиге
Српски - 8. разред
Математика -
5. разред
 • Пример годишњег теста
Математика -
6. разред
 • Пример годишњег теста
Математика -
7. разред
 • Пример годишњег теста
Математика -
8. разред
Информатика -
5. разред
Информатика -
6. разред
Информатика -
7. разред
Информатика -
8. разред
Грађанско в. -
5. разред
Грађанско в. -
6. разред
Грађанско в. -
7. разред
Грађанско в. -
8. разред
Веронаука -
1. разред
Веронаука -
2. разред
Веронаука -
3. разред
Веронаука -
4. разред
Веронаука -
5. разред
Веронаука -
6. разред
Веронаука -
7. разред
Веронаука -
8. разред