Menu

Наставни материјал за период од 23-27. марта 2020. године

Распоред часова од 23-27. марта

Распоред је укслађен са часовима који се емитују на РТС3 каналу, који су означени црвеним словима.

V разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Техника и технологија Енглески језик Математика
3. Историја Биологија Географија Биологија Информатика и рачунарство
4. Немачки језик Енглески језик Немачки језик Српски језик Музичка култура
5. Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање
6. Ликовна култура Музичка култура Грађанско в./верска настава
VI разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Биологија Енглески језик Математика
3. Историја Физика Географија Физика Информатика и рачунарство
4. Немачки језик Енглески језик Немачки језик Техника и технологија Географија
5. Биологија Физичко и здравствено васпитање Историја Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање
6. Ликовна култура Музичка култура Физичко и здравствено васпитање Грађанско в./верска настава
VII разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Географија Енглески језик Математика
3. Историја Биологија Хемија Физика Информатика и рачунарство
4. Физика Енглески језик Историја Биологија Географија
5. Немачки језик Техника и технологија Немачки језик Ликовна култура Хемија
6. Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Музичка култура Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање
7. Грађанско в./верска настава
VIII разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Географија Енглески језик Математика
3. Историја Биологија Историја Физика Географија
4. Физика Енглески језик Хемија Биологија Хемија
5. Немачки језик Физичко васпитање Немачки језик Техничко и информатичко образовање Физичко васпитање
6. Изабрани спорт Грађанско в./верска настава Музичка култура Техничко и информатичко образовање Ликовна култура

Географија - 5. разред
 • Атмосфера (1)
 • Атмосфера (2)
 • Провера (атмосфера)
Географија - 6. разред
 • Држава
Географија - 7. разред
 • Средња Америка
 • Средња Америка (pptx)
Географија - 8. разред
 • Терцијарни сектор
 • Терцијарни сектор (pptx)
Историја - 5. разред
 • Уметност и књижевност старих Грка
Историја - 6. разред
 • Пад српских земаља
Историја - 7. разред
 • Амерички грађански рат
 • Вежбање
Историја - 8. разред
 • Други светски рат
Биологија - 5. разред
 • Разноликост
 • Провера знања
Биологија - 6. разред
 • Еколошки фактори, адаптације, односи исхране у екосистему
 • Антропогени фактор и облици загађења, угрожавање врста и њихова заштита
Биологија - 7. разред
 • Обољења органа за дисање
 • Провера знања
Биологија - 8. разред
 • Глобалне промене
 • Провера знања
Физика - 6. разред
 • Маса и тежина
 • Густина
 • Густина (задаци)
Физика - 7. разред
 • Механички рад
 • Задаци
Физика - 8. разред
 • Струја
Хемија - 7. разред
 • Раствори - домаћи задатак
Хемија - 8. разред
 • Алкохоли - домаћи задатак
Техника и технологија - 5. разред
 • Футрола за налив перо
Техника и технологија - 6. разред
 • Кућица за пса
Техника и технологија - 7. разред
 • Погонске машине
 • Извори и коришћење енергије (ppt)
Техника и технологија - 8. разред
 • Основне електронске компоненте
Музичко - 5. разред
 • Музика праисторије
Музичко - 6. разред
 • Ренесанса (утврђивање)
Музичко - 7. разред
 • Оргуље
Музичко - 8. разред
 • Музика у Србији у 19. веку
 • Музика у Србији у 19. веку (утврђивање)
Ликовно - 5. разред
 • Облик
Ликовно - 6. разред
 • Уобразиља
Ликовно - 7. разред
 • Композиција и простор
Ликовно - 8. разред
 • Контраст, јединство и доминанта
Физичко - 5. разред
 • Елементарне игре
 • Вежбе разгибавања и јачања великих група мишића (5/1)
Физичко - 6. разред
 • Елементарне игре
Физичко - 7. разред
 • Елементарне игре
 • Вежбе разгибавања и јачања великих група мишића
Физичко - 8. разред
 • Елементарне игре
Енглески - 1. разред
 • Places In A Town
Енглески - 2. разред
 • Wild Animals
Енглески - 3. разред
 • A Lost Pet (3/1)
 • A Lost Pet (3/1) - pptx
 • The Magic Mirror (3/3)
 • The Magic Mirror (3/3) - pptx
Енглески - 4. разред
 • Free Time
 • Free Time (pptx)
Енглески - 5. разред
 • Food
 • Food (pptx)
Енглески - 6. разред
 • The tailor of Swaffham
Енглески - 7. разред
 • Essay
Енглески - 8. разред
 • Passive Voice Exercises
Немачки - 5. разред
 • Kommst du mit (pptx)
 • Kommst du mit
Немачки - 6. разред
 • DATIV
 • DATIV
 • Perfekt der regelmäßigen Verben (6/2, 3)
 • Perfekt der unregelmäßigen Verben (6/2, 3)
 • Perfekt der regelmäßigen Verben (pptx) (6/1)
Немачки - 7. разред
 • Tokio Hotel (pptx)
 • Hausaufgabe
Немачки - 8. разред
 • Gesprach mit Marc
 • Indirekte Rede
 • Umweltschutz geht auch dich an (8/2, 3, 4)
 • Dass und ob Saetze (8/2, 3, 4)
Српски - 5. разред
 • Лирске песме (ppt)
Српски - 6. разред
 • Аска и вук
 • Аска и вук
Српски - 7. разред
 • Лектира - Избор песама Мирослава Антића
 • Мирослав Антић - биографија
Српски - 8. разред
 • Правопис
Математика -
5. разред
 • Бројевни изрази. Једначине.
 • Математички лист број 4
Математика -
6. разред
 • Четвороугао
 • Математички лист број 4
Математика -
7. разред
 • Полиноми
 • Математички лист број 4
Математика -
8. разред
 • Системи линеарних једначина са две непознате
 • Математички лист број 4
Информатика -
5. разред
 • Scratch
Информатика -
6. разред
 • Pythonl
Информатика -
7. разред
 • Pythonr
Информатика -
8. разред
Грађанско в. -
5. разред
 • Стереотипи
Грађанско в. -
6. разред
 • Дигитална технологија
Грађанско в. -
7. разред
Грађанско в. -
8. разред
 • Улога медија у образовању деце
Веронаука -
1. разред
 • Где је љубав ту је Бог
Веронаука -
2. разред
 • Св. Причешће храна за живот вечни
Веронаука -
3. разред
 • Литургија, молитва за спасење човека и света
Веронаука -
4. разред
 • Литургија путовање свих светих
Веронаука -
5. разред
 • Закон Божији као педагог за Христа
Веронаука -
6. разред
 • Тајна вечера прва Литургија
Веронаука -
7. разред
 • Света браћа Кирило и Методије
Веронаука -
8. разред
 • Царство Божије циљ стварања света

Боравак

 • Игра - мудра лопта