Menu

Наставни материјал за период од 30. марта до 3. априла 2020. године

Распоред часова од 30. марта до 3. априла 2020.

Распоред је укслађен са часовима који се емитују на РТС3 каналу, који су означени црвеним словима.

V разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Техника и технологија Енглески језик Математика
3. Историја Биологија Географија Биологија Информатика и рачунарство
4. Немачки језик Енглески језик Немачки језик Српски језик Музичка култура
5. Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање
6. Ликовна култура Музичка култура Грађанско в./верска настава
VI разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Биологија Енглески језик Математика
3. Историја Физика Географија Физика Информатика и рачунарство
4. Немачки језик Енглески језик Немачки језик Техника и технологија Географија
5. Биологија Физичко и здравствено васпитање Историја Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање
6. Ликовна култура Музичка култура Физичко и здравствено васпитање Грађанско в./верска настава
VII разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Географија Енглески језик Математика
3. Историја Биологија Хемија Физика Информатика и рачунарство
4. Физика Енглески језик Историја Биологија Географија
5. Немачки језик Техника и технологија Немачки језик Ликовна култура Хемија
6. Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Музичка култура Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање
7. Грађанско в./верска настава
VIII разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Географија Енглески језик Математика
3. Историја Биологија Историја Физика Географија
4. Физика Енглески језик Хемија Биологија Хемија
5. Немачки језик Физичко васпитање Немачки језик Техничко и информатичко образовање Физичко васпитање
6. Изабрани спорт Грађанско в./верска настава Музичка култура Техничко и информатичко образовање Ликовна култура

Географија - 5. разред
 • Хидросфера
Географија - 6. разред
 • Политичка карта света после Другог светског рата
 • Вежба
Географија - 7. разред
 • Мексико
Географија - 8. разред
 • Туризам Србије
 • Нема карта Србије
Историја - 5. разред
 • Успон Македоније и хеленистичко доба
Историја - 6. разред
 • Продор Турака на Балканско полуострво
Историја - 7. разред
 • Српска револуција
 • Српска револуција - вежба
Историја - 8. разред
 • Други светски рат
 • Други светски рат - вежбање
Биологија - 5. разред
 • Утицај људи на друга жива бића, заштита врста
 • Кућни љубимци
Биологија - 6. разред
 • Живот у екосистему
 • Наследни материјал
Биологија - 7. разред
 • Систем органа за циркулацију
 • Систем органа за циркулацију (ppt)
Биологија - 8. разред
 • Природни ресурси
Физика - 6. разред
 • Мерење масе
 • Задаци
Физика - 7. разред
 • Домаћи
 • Енергија
Физика - 8. разред
 • Домаћи
 • Магнетно поље
Хемија - 7. разред
 • Домаћи
Хемија - 8. разред
 • Задаци
 • Карбонске киселине
Техника и технологија - 5. разред
 • Футрола за налив перо
Техника и технологија - 6. разред
 • Камени мост - цртеж
 • Макета каменог моста
Техника и технологија - 7. разред
 • Мотори са унутрашњим сагоревањем
Техника и технологија - 8. разред
 • Аналогни и дигитални сигнали
Музичко - 5. разред
 • Музика праисторије
Музичко - 6. разред
 • Ренесанса - вокална
Музичко - 7. разред
 • Барок
 • Хор и оркестар - Радио Новак
Музичко - 8. разред
 • Хор и оркестар - Радио Новак
 • Музика у Србији - 20. век
Ликовно - 5. разред
 • Облик
 • Сликање (предмет: цртање, сликање и вајање)
Ликовно - 6. разред
 • Уобразиља
Ликовно - 7. разред
 • Композиција и простор
Ликовно - 8. разред
 • Контраст
 • Сликање (предмет: цртање, сликање и вајање)
Физичко - 5. разред
Физичко - 6. разред
 • Елементарне игре
Физичко - 7. разред
Физичко - 8. разред
 • Елементарне игре
Енглески - 1. разред
 • Food
 • Food (pptx)
Енглески - 2. разред
 • The Alphabet
 • The Alphabet (pptx)
Енглески - 3. разред
 • Rooms
 • Rooms (pptx)
Енглески - 4. разред
 • Present Simple
 • Present Simple (pptx)
Енглески - 5. разред
 • Some-Any
 • Some-Any (pptx)
Енглески - 6. разред
 • Kids Unit4 Dylan's plan
Енглески - 7. разред
 • Infinitive -ing
 • Infinitive -ing (pptx)
Енглески - 8. разред
 • Past Perfect Tense
Немачки - 5. разред
 • Übungen
 • Вежбе - решења
Немачки - 6. разред
 • Perfekt Übungen
 • Kleidung
 • T-Shirt,JeansandCo - Kleidung (6-2,3)
 • WiesindKleidungsstücke (6-2,3)
 • Вежбе - решења
Немачки - 7. разред
 • Wolfgang Amadeus Mozart
 • Wolfgang Amadeus Mozart (pptx)
 • Вежбе - решења
Немачки - 8. разред
 • LauraausLA (8-2,3,4)
 • Kausalsätze (wei, denn, deshalb) (8-2,3,4)
 • Laura aus Los Angeles (8/1)
 • Вежбе - решења (8/1)
Српски - 5. разред
 • Народне новеле (ppt)
Српски - 6. разред
 • Глаголски облици
 • Реченица
Српски - 7. разред
 • Напоредни односи
Српски - 8. разред
 • Приповетке о деци - Иво Андрић
 • Приповетка "Кула"
 • Приповетка "Прозор"
Математика -
5. разред
 • Једначине и неједначине
Математика -
6. разред
 • Једначине
Математика -
7. разред
 • Координатни систем
Математика -
8. разред
 • Графичка метода
Информатика -
5. разред
 • Scratch
Информатика -
6. разред
 • PythonL
Информатика -
7. разред
 • Ана и Елза или Ратови звезда
Информатика -
8. разред
Грађанско в. -
5. разред
Грађанско в. -
6. разред
 • Утицај друштвених мрежа
Грађанско в. -
7. разред
Грађанско в. -
8. разред
 • Друштво и медији
Веронаука -
1. разред
 • Христова вечера са ученицима
Веронаука -
2. разред
 • Причешће храна за живот вечни
Веронаука -
3. разред
 • Литургија молитва за спасење света и човека
Веронаука -
4. разред
 • На путу светости
Веронаука -
5. разред
 • Земља меда и млека
Веронаука -
6. разред
 • Страдање Христово
Веронаука -
7. разред
 • Свети Кирило и Методије
 • Света браћа Ћирило и Методије (pptx)
Веронаука -
8. разред
 • Обожење

Боравак

 • 30.3.2020. - Бранко Коцкица - Зашто да се руке перу?
 • 31.3.2020.- У земљи снова
 • 1.4.2020. - Одлике пролећа (pptx)
 • 2.4.2020. - Игра - мудра лопта
 • 3.4.2020. - Како засадити лимун?
Како засадити лимун
Илија и Алекса Јовановић 1/2 и 2/2
Илија Јовановић и Алекса Јовановић 1/2 и 2/2
Сергеј Игњатовић 3/2
Сергеј Игњатовић 3/2
Даница Чавић 1/3
Софија Миловановић 2/4
Софија Миловановић 2/4
"Зашто да се руке перу" - Бранко Коцкица
Софија Миловановић 2/4
Софија Миловановић 2/4
Видак Стефановић 2/3
Ида Коларић 1/4
Ида Коларић 1/4
Марко Медић 1/5
Сергеј Игњатовић 3/2
Тијана Влајић 1/4
Видак Стефановић 2/3
У земљи снова
Ања Давинић 2/4
Сергеј Игњатовић 3/2
Одлике пролећа
Милица Ђорђевић 2/4
Миња Бабовић 1/4
Милица Стевановић 1/5
Александар Матеј Симић 1/4
Александар Матеј Симић 1/4
Бранислав Николић 1/5
Бранислав Николић 1/5
Маша Симончић 2/2
Маша Симончић 2/2
Даница Чавић 1/3
Мила Башкот 2/4
Сергеј Игњатовић 3/2
Игра - мудра лопта
Милица Стевановић 1/5
Милица Стевановић 1/5
Сергеј Игњатовић 3/2
Мина Рацо 3/3
Бранислав Николић 1/2