Menu

Наставни материјал за период од 27-30. априла 2020. године

V разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика
2. Математика Српски језик Техника и технологија Енглески језик
3. Историја Биологија Географија Биологија
4. Немачки језик Енглески језик Немачки језик Српски језик
5. Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Физичко и здравствено васпитање
6. Ликовна култура Музичка култура
VI разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика
2. Математика Српски језик Биологија Енглески језик
3. Историја Физика Географија Физика
4. Немачки језик Енглески језик Немачки језик Техника и технологија
5. Биологија Физичко и здравствено васпитање Историја Техника и технологија
6. Ликовна култура Музичка култура Физичко и здравствено васпитање
VII разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика
2. Математика Српски језик Географија Енглески језик
3. Историја Биологија Хемија Физика
4. Физика Енглески језик Историја Биологија
5. Немачки језик Техника и технологија Немачки језик Ликовна култура
6. Физичко и здравствено васпитање Техника и технологија Музичка култура Физичко и здравствено васпитање
VIII разред
Понедељак Уторак Среда Четвртак
1. Српски језик Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Географија Енглески језик Математика
3. Историја Хемија Физика Биологија
4. Физика Биологија Историја Хемија
5. Немачки језик Физичко васпитање Немачки језик Техничко и информатичко образовање
6. Изабрани спорт Грађанско в./верска настава Музичка култура Техничко и информатичко образовање
Географија - 5. разред
 • Хидросфера
 • Хидросфера 2 - упитник
Географија - 6. разред
 • Физичко-географске одлике Европе
Географија - 7. разред
 • Аустралија и Нови Зеланд
Географија - 8. разред
 • Упутство
 • Тест II - сектор привреде
Историја - 5. разред
 • Култура старих Римљана
Историја - 6. разред
 • Мануфактура
Историја - 7. разред
 • Уставобранитељи
Историја - 8. разред
 • Југославија након Другог светског рата
Свакодневни живот у прошлости - 5. разред
 • Исхрана, одевање и становање у Старом веку
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
 • Филм
Биологија - 5. разред
 • Значај воде и здраве хране
 • Утврђивање
Биологија - 6. разред
 • Постанак живота на Земљи
 • Дрво живота
 • Упитник - наслеђивање и еволуција
Биологија - 7. разред
 • Физиологија репродукције
 • Упутство домаћи задатак - физиологија репродукције
 • Упитник (физиологија репродукције)
Биологија - 8. разред
 • Животна средина и одрживи развој
 • Упутство за проверу знања - животна средина и одрживи развој
 • Провера знања - животна средина и одрживи развој
Физика - 6. разред
 • Притисак
 • Задаци
Физика - 7. разред
 • Домаћи
Физика - 8. разред
 • Домаћи
 • Упутство
 • Контролни
Хемија - 7. разред
 • Прустов закон
Хемија - 8. разред
 • Задаци - протеини
Техника и технологија - 5. разред
 • Ресурси и производња
Техника и технологија - 6. разред
 • Ресурси и производња
Техника и технологија - 7. разред
 • Елементи машина и механизама
 • Решења и бодови
Техника и технологија - 8. разред
 • Логичка кола
Музичко - 5. разред
 • Пролеће
Музичко - 6. разред
 • Хармоника
Музичко - 7. разред
 • Изнад дуге
Музичко - 8. разред
 • Музика 20. века
Ликовно - 5. разред
 • Обликовање и преобликовање
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
 • Обједињавање
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
 • Анкета - настава на даљину; вежбе истезања и дисања; аеробни тренинг; елементарна игра
Физичко - 6. разред
 • Анкета - настава на даљину; вежбе истезања и дисања; аеробни тренинг; елементарна игра
Физичко - 7. разред
 • Анкета - настава на даљину; вежбе истезања и дисања; аеробни тренинг; елементарна игра
Физичко - 8. разред
 • Анкета - настава на даљину; вежбе истезања и дисања; аеробни тренинг; елементарна игра
Енглески - 1. разред
 • Seasons
 • Seasons (pptx)
Енглески - 2. разред
 • Writing Practice
 • Writing Practice (pptx)
Енглески - 3. разред
 • Present Simple III
 • Present Simple III (pptx)
Енглески - 4. разред
 • Present Continuous
 • Present Continuous (pptx)
Енглески - 5. разред
 • Weather
 • Weather (pptx)
Енглески - 6. разред
 • Present Perfect Tense - experiences
Енглески - 7. разред
 • Passive
 • Passive (pptx)
Енглески - 8. разред
 • Indirect Speech Part 3
 • Indirect Speech Part 3 (pptx)
Немачки - 5. разред
 • Lösungen (решења) (pptx)
 • Guten Appetit! (pptx)
 • Hausaufgabe
Немачки - 6. разред
 • Wohin stellt - hängt - legt... Peter (pptx)
 • Hausaufgabe
 • Wie sieht Pippi aus (6/2,3)
 • Hausaufgabe (6/2,3)
Немачки - 7. разред
 • Ich kaufe ein - Einkaufen auf dem Markt macht Spaß (pptx)
 • Hausaufgabe
Немачки - 8. разред
 • Tipps für eine gesunde Lebensweise
 • Hausaufgabe
 • Tipps für eine gesunde Lebensweise (8-2,3,4)
 • Hausaufgaben (8-2,3,4)
Српски - 5. разред
 • Синоними и антоними
Српски - 6. разред
 • Вежбања
Српски - 7. разред
 • Добрица Ерић: "Песник и Месец"
Српски - 8. разред
 • Тесла, портрет међу маскама - Владимир Пиштало
 • Домаћи задатак
 • Стилске фигуре
Математика -
5. разред
 • Обавештење
 • Упитник
Математика -
6. разред
 • Обавештење
 • Упитник
Математика -
7. разред
 • Обавештење
 • Упитник
Математика -
8. разред
 • Домаћи задатак
Информатика -
5. разред
 • Корњача графика
 • Упитник - корњача графика
Информатика -
6. разред
 • Целобројно дељење остатак
 • Упитник - целобројно дељење остатак
Информатика -
7. разред
 • Боје Pygame
 • Упитник - Боје Pygame
Информатика -
8. разред
Грађанско в. -
5. разред
Грађанско в. -
6. разред
Грађанско в. -
7. разред
Грађанско в. -
8. разред
 • Како представити себе на разговору за...
Веронаука -
1. разред
 • Васкрсење Христово (обнављање)
Веронаука -
2. разред
 • Христово васкрсење - наше васкрсење
Веронаука -
3. разред
 • Све чека на љубав човека
Веронаука -
4. разред
 • Свете тајне
Веронаука -
5. разред
Веронаука -
6. разред
Веронаука -
7. разред
Веронаука -
8. разред

Боравак

 • 27.4.2020. - Јога за децу
 • 28.4.2020. - Пролећни шеширићи
 • 29.4.2020. - Експерименти
 • 30.4.2020. - Три у низу
Експерименти - видео
Андреја Самарџић 2/2
Нађа Величковски 4/2

Прилози ђака

Јога за децу
Пролећни шеширићи
Експерименти
Три у низу

Рок за слање прилога је 3 дана по објављивању теме. Сви прилози биће објављени по истеку овог рока.

Такмичење у прављењу маски

Победничке маске
1. место Лена Поповић 2-4
2. место Тијана Влајић 1-4
3. место Исидора Каленић 4-2
Лена Поповић 2-4
Нађа Величковски 4-2