Menu

Школски одбор

Чланови Школског одбора:

Име и презиме Функција Представник
Милош Пекић Председник Наставничко веће
Сања Вучићевић Заменик председника Локална самоуправа
Ана Зорић Члан Наставничко веће
Василије Савић Члан Наставничко веће
Страхиња Медић Члан Савет родитеља
Ивана Маричић Члан Савет родитеља
Емилија Иванишевић Члан Савет родитеља
Јадранка Милошевић Члан Локална самоуправа
Ана Николић Члан Локална самоуправа