Menu

Информације за родитељеСписак уџбеника
за школску 2023/2024. годину


Смернице за родитеље
како разговарати са децом у кризним ситуацијамаОсигурање ученика

за школску 2022/2023. годину

Сазнајте више →

Списак одабраних уџбеника
за школску 2022/23. годину

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
5. разред 6. разред 7. разред 8. разред


Подршка за реализацију здравственопромотивних активности поводом спровођења вакцинације деце вакцином против хуманог папилома вируса током школске 2022/2023. године у основним и средњим школама у Републици Србији


У складу са дописом достављеним електронским путем ОШ“Старина Новак“ 1.јуна 2022, од начелника педијатријске службе и заменика директора Дома здравља Палилула др Анете Јовановић, прослеђујемо родитељима свих ђака ОШ“Старина Новак“ следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗНОЈ ИМУНИЗАЦИЈИ

Због појаве морбила (малих богиња) у Украјни, а и појаве сумњивих случајева малих богиња код деце у Србији обавештавају се родитељи ђака од првог до осмог разреда основне школе, који нису вакцинисани MMR вакцином, или којима недостаје ревакцина MMR вакцине (која се добија пред упис у школу, тј. у седмој години живота), да се јаве изабраном педијатру на одговарајућем пункту Дома зравља Палилула, ради обавезне имунизације према Закону о обавезној заштити становништва против заразних болести.

Уколико се дете лечи ван Дома здравља Палилула, потребно је да га родитељи одведу ради вакцинације припадајућем Дому здравља.

Обавештење доставила школи др Анета Јовановић,
Начелник службе и заменик директора Дома здравља Палилула


РАДИОНИЦА ЗА РОДИТЕЉЕ

Представници удружења „Друг није мета“, психолог и психотерапеут Урош Рајаковић и Ана Крстајић, су 8.12.2021.године, у библиотеци наше школе, одржали радионицу родитељима ученика седмог разреда уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Тема радионице је била вршњачко насиље, како препознати да ли је дете изложено вршњачком насиљу (на интернету и ван њега), како родитељи да поспеше своју комуникацију са дететом и како избећи неке од најчешћих родитељских замки.

На радионици је било речи и о различитим стиловима родитељства као и какав утицај сваки од њих има на децу. Радионичарски рад је изузетно подстицајан јер представља интеракцију, групни рад и активан приступ проблему, што је и овог пута био случај. Родитељи су од психолога и психотерапеута Уроша Рајаковића добили одговоре на многа питања која се тичу родитељстава, насиља у школи као и дигиталног насиља.

Ана Крстајић је представила пројекат националне платформе за превенцију насиља у школама „Чувам те“ који удружење „Друг није мета“ реализује у сарадњи са Владом Републике Србије.

Више о удружењу „Друг није мета“ можете пронаћи на сајту: https://www.drugnijemeta.rs/, а о националној платформи за превенцију насиља „Чувам те“ на сајту: https://cuvamte.gov.rs/.

Јелена Јовановић


ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у свом допису основним и средњим школама број: 601-01-039/2021-20 од 05.10.2021, као облик превенције насиља у школама, доставило је линкове са корисним ресурсима који се могу користити у реализацији превентивних активности. У циљу планирања и реализовања, као и упућивања у начине поступања у превенцији насиља, поменути материјал ресорног министарства се може преузети преко следећих линкова:

Национална платформа „Чувам те“


(на платформи су постављене обуке за наставнике, родитеље и ученике, као и други ресурси за превенцију насиља и дискриманације)

Водич „Деца у дигиталном добу“ који је намењен запосленима у образовању, родитељима, старатељима, и свима који раде са децом, учествују у њиховом васпитању и образовању и желе да се информишу о томе на који начин могу да допринесу безбедном и конструктивном коришћењу дигиталних уређаја и интернета код деце предшколског и млађег школског узраста

Цртани филмови за децу који обрађују више тема, укључујући и тему понашања на интернету и нежељеног (штетног) садржаја

Онлајн обука „Деца на интернету“ и квиз за одрасле на тему безбедног коришћења интернета.

Портал је тематски подељен а једна тема је о интернет предаторима.ОБАВЕШТЕЊЕ
за добровољно осигурање ученика од последица несрећног случаја

За колективно осигурање ученика ОШ "Старина Новак" од последица несрећног случаја у школској 2021/22. години изабрана је понуда “АМС осигурање” а.д.о. Београд.

Годишња премија осигурања износи 500,00 динара, а покривени су следећи ризици: инвалидитет, смрт услед незгоде, дневна накнада, трошкови лечења, болнички дан, хируршка интервенција услед незгоде и једнократнa исплата за прелом кости.

Као посебне погодности “АМС осигурање” обезбеђује:

  • За прелом кости исплаћује се уговорена једнократна накнада (15.000,00 динара) без обзира на врсту прелома и исплаћује се уколико није оставио трајне последице (трајни инвалидитет);
  • Исплату износа сразмерном % инвалидитета од осигуране суме од 1.300.000,00 динара на име утврђеног инвалидитета као последица несрећног случаја;
  • Исплату уговореног износа дневне накнаде (400,00 динара) за сваки дан осигураникове привремене спречености ученика за похађање наставе услед последица несрећног случаја;
  • Накнада за болнички дан од 2.250,00 динара;
  • Трошкове лечења – (до 450.000,00 динара);
  • Хируршка интервенција – исплаћује се проценат (50%, 75%,100%) од уговорене осигуране суме (40.000,00);
  • Смрт услед незгоде-као последица несрећног случаја подразумева исплату уговорене осигуране суме (762.500,00).

Осигурање покрива ризике 24 часа и то без обзира на место евентуалне незгоде (и у време када ученици нису у школи- код куће, на спортском терену, излету, екскурзији, зимовању...). Детаљни услови осигурања биће доступни на сајту школе.

Родитељи, односно други законски заступници, који желе да им дете буде укључено у колективно осигурање у школској 2021/22. години, треба најкасније до 31. октобра 2021. године да уплате износ од 500,00 динара путем уплатница које ће им бити достављене.

Уколико се уплата изврши у наведеном року, осигурање ће покривати период од 01.09.2021. до 31.08.2022. године.

За накнадне уплате премије осигурања (након рока -31.10.2021. године), осигурање ће покривати период од првог дана након уплате до 31.08.2022. године.

У Београду дана 19.10.2021. године

Влада Вучинић, директор школе


Списак одабраних уџбеника
за школску 2022/23. годину

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред
5. разред 6. разред 7. разред 8. разред

Завршни испит