Осигурање ученика за школску 2012/13. годину

На основу одлуке Савета родитеља, за колективно осигурање ученика ОШ "Старина Новак" и у школској 2012/13. години изабрана је понуда ДДОР "Нови Сад".

Годишња премија осигурања износи 400,00 динара, а покривени су следећи ризици: трајни инвалидитет, смрт услед незгоде, смрт услед болести, дневна накнада, трошкови лечења и болнички дани.

Као посебне погодности ДДОР "Нови Сад" обезбеђује:

  • Исплату 1% од уговорене осигуране суме за инвалидитет (880.000,00 дин) у случају прелома костију или најмање 1/2 трајног зуба чак и ако повреда није довела до трајног инвалидитета;
  • Исплату дневне накнаде (240,00 дин) и ако осигураник похађа наставу, за сваку повреду која захтева имобилизацију;
  • Исплата стварних и нужних трошкова лечења у здравственим установама (осим приватних), а који падају на терет осигураника (партиципације и сл.)

Осигурање покрива ризике 24 часа (и у време када ученици нису у школи).

Родитељи који желе да им дете буде укључено у колективно осигурање треба најкасније до 29.10.2012. годинеда уплате износ од 400,00 динара путем уплатница које ће им бити достављене. Уколико се уплата изврши у наведеном року, осигурање ће покривати период од 01.09.2012. до 31.08.2013. године. Уколико уплате стигну након наведеног рока, а најкасније до 15. новембра, осигурањем ће бити покривен период од 15.11.2012. до 31.08.2013. године.