Састанак Савета родитеља

У уторак 23. априла 2013. у 19:30 часова у библиотеци школе одржан је састанак Савета родитеља са следећим Дневним редом:

  1. Усвајање Записника са предходног састанка
  2. Успех и владање на крају трећег класификационог периода
  3. Изборни предмети и уџбеници у наредној школској години
  4. Текућа питања