Menu

Бројно стање ученика и одељења 2023/2024. године

Укупан број ученика школе је 752 и они су распоређени у 32 одељења.

Бројно стање ученика по разредима на почетку школске године:*

Разред Број Ученика Број Одељења
I 102 4
II 109 4
III 81 3
IV 101 5
I-IV 393 16
V 117 5
VI 86 4
VII 88 4
VIII 68 3
V-VIII 359 16
I-VIII 752 32
* број ученика од 11. септембра 2023. године (преузето из есДдневника)

Млађи разреди: 16 одељења укупно 393 ученика.

Старији разреди: 16 одељења 359 ученика.

Просек на нивоу школе: 23,5 ученика.

Продужени боравак организује се за ученике I и II разреда у 6 група, а за ученике III и IV разреда 4 групе.

Одељење Укупно ученика Дечака Девојчица Одељење Укупно ученика Дечака Девојчица
V/1 23 10 13
I/1 24 17 8 V/2 24 10 14
I/2 26 18 9 V/3 23 9 14
I/3 24 16 9 V/4 25 13 12
I/4 24 16 9 V/5 22 11 11
I 102 67 35 V 117 53 64
II/1 27 14 13 VI/1 24 13 11
II/2 28 17 11 VI/2 19 14 5
II/3 28 17 11 VI/3 21 8 13
II/4 26 14 12 VI/4 22 11 11
II 109 62 47 VI 86 46 40
VII/1 20 12 8
III/1 28 18 10 VII/2 26 15 11
III/2 27 16 11 VII/3 22 13 9
III/3 26 15 11 VII/4 20 9 11
III 81 49 32 VII 88 49 39
IV/1 20 12 8
IV/2 19 13 6
IV/3 20 11 9 VIII/1 19 7 12
IV/4 19 11 8 VIII/2 25 13 12
IV/5 23 9 14 VIII/3 24 14 10
IV 101 56 45 VIII 68 34 34
I-IV 393 234 159 V-VIII 359 182 177
I-VIII 752