Нови режим уласка у школу

1.

Од 21.01. другог полугодишта школске 2012/13. године главна школска капија из улице Кнез Данилове ће се закључавати у периоду од:

  • 8:30 до 12:30
  • 14:30 до 18:30
  • 20:00 до 6:30

Сва лица која у терминима закључане капије улазе у школу морају се преко интефона, који је у фази инсталирања, пријавити за дозволу уласка. При уласку у школску зграду, сва лица дужна су да дежурним ђацима дају потребне податке за евиденцију у Књигу дежурства ученика.

Дозвола уласка није потребна лицима која извршавају редовне обавезе:

  • Запосленима школе
  • Родитељима који долазе по своју децу због окончања наставе.

2.

Родитељима који долазе по своју децу није дозвољено задржавање у холу школе.

У Београду, 16.01.2013.

Директор школе,
Влада Вучинић