Tестирање ученика седмог разреда у функцији припреме за завршни испит

У јуну 2014. године први пут ће бити спроведен завршни испит на крају основног образовања и васпитања који ће, осим теста из српског/матерњег језика и математике, садржати и композитни тест знања са задацима из биологије, историје, географије, физике и хемије. Да би се ученицима, наставницима и школама олакшале припреме за овакав завршни испит, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремили су композитни тест за пробну примену у генерацији која је сада седми разред.

Тестирање ученика VII разреда композитним тестом одржаће се у четвртак, 16. маја 2013. године, од 12 до 14 часова (ученици седмог разреда имаће 4. наставна часа по редовном распореду који важи за четвртак). Након завршетка 4. часа, ученици ће имати кратак састанак са одељењским старешином , пре него што буду распоређени у просторије у којима ће радити тест.

У просторији у којој ради тест, ученик седи на месту са редним бројем који одговара редном броју са списка ученика (списак ће бити истакнут у холу школе)

Тестирање траје 120 минута у континуитету. Тест садржи задатке из пет наставних предмета – биологија, историја, географија, физика и хемија.

На тестирање ученик теба да понесе: графитну, хемијску оловку и гумицу.

Од личних ствари на тестирање се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари одлажу се на посебно место током трајања испита.

Главна сврха примене овог теста је припрема и навикавање ученика за пажљиво и фокусирано читање текста задатка и анализу елемената који се дају у задатку.

На овом тестирању ученици неће добити оцену. Пробни тест је прилика да се ученици благовремено упознају са редоследом корака и обавезама у вези са увођењем трећег теста на завршном испиту,

На пробном тесту ученици ће имати прилику да виде за њих непознате задатке и да провере своје знање у одређеним предметима.

Резултати са композитног теста не претварају се у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика. Резултате тестирања наставници ће користити у планирању активности за даље припремање ученика за завршни испит.

На сајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања (www.ceo.edu.rs) заинтересовани – наставници основних школа, наставници средњих школа, директори, стручни сарадници, ученици и родитељи моћи ће да изнесу своје мишљење о пробном завршном испиту. Анкете ће бити доступне на овом сајту од 10. маја до 1. јуна 2013. године.