92 године ОШ „Старина Новак“

План прославе 92 године ОШ „Старина Новак“, због страдања Србије у поплавама 2014. преиначен је у достојанствено обележавање 92 године ОШ "Старина Новак". У том смислу, Недеља школе која је предвиђена Годишњим планом рада школе, одржана је по следећем Плану:

План обележавања 92 године ОШ „Старина Новак“ 2014

Дан, датум Активност
Понедељак, 26.05. Дан Музеја школе
Уторак, 27.05. Спортски дан
Среда, 28.05. Трећа изложба кућних љубимаца - 17:30 ч.
Четвртак, 29.05. Донаторска приредба (УК "Палилула") - 18:30 ч.
Петак, 30.05. Промоција часописа "Новак", бр. 4 - 19:30 ч.