Интерактивне - паметне табле у школи "Старина Новак"

Након успостављања режима да свака учионица има компјутер и пратећу дигиталну опрему, отпочео је нови процес набавке интерактивних табли. Коначан циљ је да свако од 28 одељења у школи има своју интерактивну таблу. Опредељење за овакву стратегију представља прекретницу у настави школе Старина Новак. Са увођењем интерактивних табли у наставни процес, школа Старина Новак усаглашава корак са савременим светом и ствара услове за најмодерније извођење наставе.

Прошлог месеца инсталиране су три интерактивне табле, у кабинет хемије-физике, у кабинет техничког образовања и у једну учионицу првог разреда. Сви нижи разреди добили су, такође, и интерактивне мапе Србије које ће наставу учинити садржајнијом и занимљивијом. У плану је да се читаве школске године набављају интерактивне табле, у просеку једна месечно.