Нова испорука интерактивних - паметних табли

Крајем марта 2014. инсталиране су још две интерактивне паметне табле, чиме се наставља испуњавање крупног циља – свако одељење једна табла. Инсталиране табле су још већих могућности од табли инсталираних у децембру прошле године, већих су димензија и имају могућност 3Д пројекције.

Једна табла је инсталирана у читаоницу библиотеке, а друга у кабинет биологије. За ту прилику учињене су ситне адаптације читаонице и кабинета биологије.

Најновијом доставом интерактивних табли постигнуто је да сви кабинети у приземљу школе имају интерактивне табле.