Полагање завршног испита за ученике 8. разреда

Сви ученици 8. разрреда полагаће завршни испит према следећем распореду:

Дан, датум Време полагања Врста теста
Понедељак, 16. јун 10:00-12:00 ч. Српски (матерњи) језик
Уторак, 17. јун 10:00-12:00 ч. Математика
Среда, 18. јун 10:00-12:00 ч. Комбиновани тест
Ученици су дужни да у школу дођу у 9:15 часова, сва три дана одржавња испита.

Погледајте комплетно упутство за ученике и упутство за родитеље (старатеље).