Двојезична настава у ОШ „Старина Новак“

Ученици Основне школе „Старина Новак“ у седмом и осмом разреду имају могућност праћења наставе на српском и енглеском језику. Избор двојезичне наставе у овој палилулској школи постоји још од 2006. године и једина је школа у Београду чији ученици могу да се похвале стицањем знања у складу са најсавренијим образовним програмима.

Ученици Основне школе „Старина Новак“ у седмом и осмом разреду имају могућност праћења наставе на српском и енглеском језику. Избор двојезичне наставе у овој палилулској школи постоји још од 2006. године и једина је школа у Београду чији ученици могу да се похвале стицањем знања у складу са најсавренијим образовним програмима.

На крају шестог разреда сви заинтересовани ученици за двојезичну наставу након припреме полажу усмени и писмени тест из енглеског језика. Конкуренција је велика, али је број ученика ограничен, од 15 до 18 ученика по генерацији. „Само они који задовоље све критеријуме провере знања стичу право да буду у одељењима, које с правом у школи сматрају елитним одељењима“, каже директор Основне школе „Старина Новак“ Влада Вучинић.

У директорове речи уверили смо се на часу историје у VIII/4 док су ученици излагали о египатским пирамидама на енглеском језику, безмало као на часу њихових вршњака у некој британској школи. Свих 16 осмака овог одељења су одлични ученици.

„Наши ученици у билингвалним одељењима пролазе исти наставни план и програм седмих и осмих разреда из конкретних предмета које слушају на енглеском језику. Предност двојезичне наставе јесте што они развијају свој течан говор, ослобађају се да причају на енглеском језику, усвајају неке стручне термине које немају прилике да упознају пре одласка на конкретан факултет. Мислим да су ово три врло јаке предности осим дружења и посебног методолошког приступа којим радим са њима на часовима“, каже наставница историје и члан тима за двојезичну наставу Мања Милиновић.

Заједничко скоро свим ученицима који су се одлучили и прошли тест знања за двојезично одељење, јесте то што су од малена почели да уче енглески језик, још од вртића, преко приватних часова, до читања књига, гледања филмова, путовања и наравно током редовне школске наставе. Заједничко им је и то што би сви волели да им се испуни жеља да бораве у Лондону и усавршавају језик који воле.

На часу физичког васпитања одељења VII/4, које се, такође, може похвалити одличним ученицима, срели смо се са девојчицом Ајви Фенјук из Франкфурта која је са родитељима из Немачке дошла у Београд. Основну школу „Старина Новак“ је, каже, изабрала како не би заборавила да говори енглески, а научила је српски на настави српског језика и дружећи са другарима из разреда.

„Двојезична настава у ОШ „Старина Новак“ је прошла евалуацију специјално формиране комисије министарства просвете и добила позитивно мишљење. Резултати и искуство који су се у минулом периоду сакупили резултирали су добијањем сагласности Министарства просвете, науке и технолошког развоја за наставак извођења двојезичне наставе без временског ограничења. Оваква сагласност ресорног министарства базира се на мишљењу Завода за унапређивање образовања и васпитања, и може се сматрати признањем успешности извођења двојезичне наставе. Дакле, након стручних и техничких услова стекли су се и формално-правни услови да се двојезична настава третира као трајни квалитета ОШ „Старина Новак“, јединствен у систему основних школа Србије“, каже директор Вучинић.

(текст је у целости преузет са сајта општине "Палилула")