Општински информатор Палилуле пише о међународној сарадњи ОШ Старина Новак