Цена дневних оброка за ученике нижих разреда

Након отварања понуда у поступку јавне набавке, прихваћена је понуда понуђача MOVIE KITCHEN CATERING. За плаћање оброка постојаће следеће повластице:

  1. Прво дете плаћа пуну цену оброка,
  2. Друго дете (корисник оброка) плаћа 50% од пуне цене,
  3. Треће дете (корисник оброка) има бесплатан оброк.

Родитељи чија деца испуњавају услов коришћења неке од наведених повластица ОБАВЕЗНИ су да учитељици доставе захтев да желе да користе повластицу. У противном, сматраће се да је родитељ одустао од права на повластицу.

У Београду, 20.10.2014.

Влада Вучинић, директор школе