Научни дан у Петници

У складу са Годишњим планом рада школе 8. маја 2015. године реализован је одлазак у ИС Петница.

Група од 18 ученика седмог и осмог разреда наше школе била је, у петак 8. маја 2015. године, у посети Истраживачком центру „Петница“. На почетку су домаћини упознали госте из „Старине“ са програмом обиласка. Након срдачног дочека, сви ученици су заједно отишли на Петничко језеро и учествовали у узимању узорака. Онда су се поделили у две групе и у групама наставили са активностима. Једна група се бавила хемијом – упознали су се са хемијском лабораторијом, присуствовали предавању и бавили се лабораторијским вежбама. Друга група се бавила биологијом, тачније упознавањем са алгама Петничког језера. По завршетку, групе су се замениле. Уследио је заједнички обилазак Станице и галеријског простора. За крај су остављене геонауке. У овом делу ученици су се упознали са појмовима као што су геологија, геолог, геонаука, посматрали су рудне минерале, микрофосиле, стерео пару...

Петак, 8. мај 2015.

10.00 - 10.15 Долазак учесника програма
10.15 - 10.45 Евиденција учесника. Уводни разговор и приказ програма - Нина Јевтић
10.50 - 11.50 Узорковање воде на Петничком језеру - Бојана Мићић, Драгана Славковић
12.00 - 12.40 I група - ХЕМ
II група - БИО
12.45 - 13.30 II група - ХЕМ
I група - БИО
14.30 Обилазак Станице и галеријског простора -Драгана Славковић
15.00 - 17.00 ГЕОНАУКЕ
ХЕМ - Упознавање петничке, хемијске лабораторије. Безбедоносни аспекти рада. Лабораторијске вежбе: Свет хемије кроз огледе и експерименте - Љубица Перић, Снежана Савић, Нина Јевтић,
ГЕО - Уводна тема: Геологија, геолог, геонауке. Вежбе: Упознавање стена; посматрање рудних минерала; посматрање микрофосила; топографска карта; посматрање стерео пара... – Радисав Голубовић, Драгана Славковић,
БИО - Упознавање са алгама Петничког језера - Бојана Мићић.