План отвореног дана у месецу за родитеље (школска 2014/15. година)

Месец Реализатори Активност/наставна јединица
Септембар Наставници физичког васпитања -
Срђан Живковић и Александар Суботић
Јесењи крос – трка за родитеље
Октобар Стручни сарадници - Слађана Луковић и Ивана Николић (замена Бранкица Видановић) Радионица за родитеље – Како са адолесцентима
Новембар Наставници разредне наставе - Координатори Весна Ћехић и Слађана Ђуричић Дружење са бакама и декама
Децембар Наставници разредне наставе Новогодишњи базар
Јануар Тим за Професионалну оријентацију и одељењске старешине 7. и 8. разреда Радионице за родитеље из професионалне оријентације – Моја очекивања (колаж)
Фебруар Наставници српског језика - Радинка Бановац Мр Драгана Лончаревић Наташа Мугоша Марија Марковић (замена Ивана Милојевић) Такмичење рецитатора и програм секција
Март Наставница физике - Ивана Симеуновић Теме из физике
Април Наставници разредне наставе и наставница верске наставе Мирјана Видовић-Кубат Осликавање васкршњих јаја
Мај Наставници математике - Весна Тутић Љиљана Тутић Маја Заграђанин Бранислава Врбашки Мај - месец математике
Јун Наставнице биологије - Данијела Јукић Вера Булајић-Русевић
Наставници разредне наставе
Теме из биологије (дисекција бубрега) и лабораторијска вежба
Одељењске приредбе