Признања директора ОШ Старина Новак

ОШ "Старина Новак" је једина школа у Србији која додељује признање Плакета савесног ђака. Према Статуту школе ово признање додељује директор школе, а у образложењу стоји да се плакета додељује за сав труд и постигнуте успехе који су (ђака ОШ Старина Новак) учинили јунаком/јунакињом знања и поносом школе.

Ове школске године Плакету савесног ђака директор школе је доделио следећим ђацима:

  1. Благојевић Мини 8/3
  2. Голубовић Андреју 4/1
  3. Гајдаш Јелени 8/3
  4. Николић Илији 6/2
  5. Прерадовић Неди 8/4
  6. Катарини Кочетовој 8/4
  7. Лазару Парежанину 7/1
  8. Марти Хаџиманов 8/1
  9. Невени Павловић 8/1