КЛУБ ЗА УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ

„Са оним ко је добар, ја сам добар,
Са оним ко није добар, ја сам ипак добар!“
- Лао Це

Клуб Уједињених нација у нашој школи у школској 2014/2015. години наставио је са радом. Чланови Клуба, на пригодан начин, обелeжили су знамените међународне празике: Дан мира, Дан УН, Дан УНЕСКА, Дан деце.

У понедељак 17.11.2014. године у библиотеци школе одржана је вршњачка едукција на тему „За толеранцију и ненасиље“. Чланови Клуба активно су учествовали у радионици. Веома успешни вршњачки едукатори су Исидора Жујовић и Софија Петровић.

толеришемо разлике,
Ми уважавамо туђе мишљење,
не приступамо насиљу,
помажемо у превазилажењу проблема.

Ментор Клуба за Уједињене нације, Мр Драгана Лончаревић