Припремно школско саветовање - зимско ОШ "Старина Новак"

16.02.2016. Шупља стена

У оквиру стручног усавршавања на нивоу установе, ОШ "Старина Новак" организовала је 16. фебруара 2016. ПРИПРЕМНО ШКОЛСКО САВЕТОВАЊЕ 2016. у СРОЦ "Шупља стена" на Авали. Циљ саветовања је припрема наставног кадра за успешан почетак другог полугодишта школске 2015/16. године. Како успех реализације наставног процеса зависи од ваљане припреме, ово саветовање реализовано је као вид припреме за почетак другог полугодишта.

Задатак Саветовања је да реализује и обради актуелне теме према следећем плану:

09:30 часова полазак аутобуса са учеснициома саветовања, са паркинга код хале "Пионир"
11:00 часова почетак Саветовања
  1. Процедуре и управни поступци које води наставник – изрицање васпитних мера, права детета, права родитеља
    излагање секретара школе Оливере Гавриловић
  2. Непримерено понашање родитеља – како препознати и како реаговати
    излагање школског психолога Слађане Луковић
  3. Евиденциони лист и формулар за евиденцију непримереног понашања родитеља
    излагање секретара школе Оливере Гавриловић
13:00 часова пауза за ручак
15:00 часова наставак саветовања
4. Појединости о почетку рада спортског одељења – програм, место, начин избора ђака
излагање наставника Александра Суботића
5. Радио "Новак" у настави ОШ "Старина Новак"
излагање уредника радија Василија Савића и музичког уредника радија Бојана Сарића
6. Комуникација и координација
излагање руководиоца Тима за Музеј Милоша Пекића
7. Нове могућности у реализацији наставе које пружа новоинсталирани сервер ОШ "Старина Новак"
излагање директора ЦИНУС-а Бојана Марјановића
8. Координација наставног и ваннаставног особља у ОШ "Старина Новак" – дужности теткице у учионици
излагање директора школе Владе Вучинића
19:00 часова повратак у Београд