Текст у "Просветном прегледу" о спортском одељењу

Прочитајте зашто Просветни преглед у свом чланку од 21. априла 2016. тврди да је ОШ Старина Новак пандан Спортској гимназији међу основцима.