Формирано спортско одељење

Стварање првог спортског одељења у Србији предтсваља истореијски догађај школског спорта.

На Припремном школском саветовању просветних радника које је било организовано 16. фебруара 2016. године у СРОЦ Шупља стена на Авали, једна од тема, коју је обрадио наставник Александар Суботић, била је и Појединости о почетку рада Спортског одељења. У оквиру овог излагања представљен је програм рада Спортског одељења, место одржавања активности и избор ђака. У излагању на Саветовању је истакнуто да је почетак рада спортског одељења планиран за почетак другог полугодишта школске 2015/16. године. План предвиђа да се обави тестирање ученика 26. фебруара. Тестирање се према плану спроводити јавно, са правом учешћа свих пријављени ученика 5. и 6. разреда. Према плану тестирање се обавља путем полигона свестраности.

Програм Спортског одељења има за циљ: напредовање појединца у општој физичкој припреми, стварање услова за повољан утицај на развој моторних способности, индивидуално напредовање у изабраном спорту и теориску наставу.

План рада самог спортског одељења обухвата:

  • тестирање ученика,
  • развој моторних способности (елементарне игре),
  • гимнастика (основе гимнастичких елемената),
  • специфичне вежбе за изабрани спорт,
  • теоријска насатава.

Место на коме се спроводи насатава у Спортском одељењу је сала за физичко и мала сала у сутерену. Спортско одељење ће имати све потребне справе и реквизите за рад од којих су нека већ обезбеђена а нека су у поступку набавке. Према плану рада избор ђака за Спортско одељење обавља се на основу тестирања пријављених и анкетираних ученика. Ученици који учествују у овом тестирању су ученици 5. и 6. разреда. Број ученика који ће сачиљавати ово одељење је од 15 до 20. Програм спроводе професори физичког васпитања и спорта, и лиценцирани тренери као и гостујући професори са факултета спорта, и познати спортисти кроз теориску наставу.

Тестирање ученика, за прву школску годину рада Спортског одељења, је обављено 26. фебруара у заказано време. Број пријављених ученика на тестирању био је 34. Контролу и суђење су обавили професори физичког васпитања Александар Суботић, Срђан Живковковић истручни сарадници Бранислав Јовановић, Вук Веизовић и Огњен Вељковић. Тестирање је обављено путем полигона свестраности који је имао 6. станица. Сви ученици су успешно прошли полигон. Рангирање ученика је обављено на основу пролазног времена које се мерило са две различите штоперице али и на основу субјективне оцене сваког контролора појединачно за сваког ученика. Резултати се објављују након обраде, помоћу свих медија школе (Радио Новак, Огласна табла, лист Новак, сајт школе итд).

Александар Суботић, координатор Тима за Спортско одељење