ЗИМСКО ПРИПРЕМНО САВЕТОВАЊЕ
ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА

09. фебруар 2018. Бања Русанда, Меленци

У складу са Годишњим планом рада школе за 2017/18. школску годину, Центар за стручно усавршавање „Старина Новак“ на својој седници одржаној 23. јануара 2018. донео је одлуку о одржавању Зимског припремног саветовања. У складу са овом одлуком и тренутним финансијским могућностима школе директор школе је одлучио да Зимско припремно саветовање буде једнодневно.

План рада Саветовања
06:45 окупљање учесника на паркингу иза хале "Пионир"
07:00 полазак аутобуса са учесницима Саветовања
09:00 долазак у Бању Русанду, Меленци
10:00 Предавања
  1. реферат износи Оливера Гавриловић, секретар школе
    НОВИНЕ У ЗАКОНСКОЈ РЕГУЛАТИВИ
  2. реферат износи Влада Вучинић, директор школе
    ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА ПО НОВОМЕ
  3. реферат износе Милош Пекић, наставник историје и Василије Савић, библиотекар
    ПРИПРЕМЕ ЗА ПИСАЊЕ МОНОГРАФИЈЕ ОШ "СТАРИНА НОВАК"
14:00 ручак
18:00 полазак за Београд
20:00 долазак у Београд