Menu

АНКЕТА

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА АНКЕТИРАЊЕМ РОДИТЕЉА

У настојању да ефикасно и сажето одговоримо на групу питања која су се испоставила у комуникацији са родитељима ђака наше школе, а са циљем што успешнијег почетка предстојеће школске године, износимо следећа појашњења:

  1. Анкетирање родитеља ђака спроводи се као интерна активност школе са циљем снимања тренутног става родитеља и није намењен у друге сврхе нити другим лицима,
  2. Родитељ може накнадно променити опредељење које је исказао у анкетама уз договор са школом, што значи да одговори у анкетама нису трајно обавезујући и непромењиви,
  3. Школа ће у предстојећој школској години стриктно примењивати епидемиолошке мере заштите које је прописао Кризни штаб, и у том смислу анкетирање родитеља не подразумева аутоматско преузимање одговорности родитеља за било какве епидемиолошке исходе у школи током епидемије за које је надлежна школа,
  4. Ради ефикасног информисања родитеља ђака наше школе и правовременог пружања додатних појашњења, треба најпре користити комуникацију са одељенским старешинама