План надокнаде часова ОШ "Старина Новак" изгубљених због временксих неприлика у периоду од 03.02.2012. до 18.02.2012.

Изгубљени часови

Одлуком Министарства просвете и науке, због обилних снежних падавина и екстремно ниских температура, а из превентивних безбедносних разлога, обустављена је настава у поподневној смени 03.02.2012. године. Такође наставе није било ни у периоду од 06.02.2012. до 18.02.2012. године.
Укупан број дана који су у наведеном периоду изгубљени износи осам. У деветом дану поподневна смена није имала наставу и за те ђаке (одељења 4, 6. и 8. разреда) постоји потреба за надокнадом и тог, деветог, дана.

Предлог надокнаде

Узимајући у обзир да се школска година према званичном школском календару завршава 8. јуна, предлажемо следећи начин надокнаде часова:

 1. кориговати школски календар тако да се настава завршава:
  • 15.06.2012. уместо 08.06.2012. за незавршне разреде;
  • 01.06.2012. уместо 25.05.2012. за осми разред.
 2. увести две наставне суботе у недељама које по садашњем календару немају пет радних дана:
  • 21.04.2012;
  • 05.05.2012.
 3. часове осмог дана (и деветог за једну смену), изгубљеног због прекида наставе, надокнађивати по следећем режиму:
  • у 32. радној недељи надокнадити један час за све разреде,
  • у 33. радној недељи надокнадити један час у одељењима до 7. разреда, а два за парну смену,
  • у 34. радној недељи надокнадити један час у одељењима до 7. разреда, а два парну смену,
  • у 35. радној недељи надокнадити један час у одељењима до 7. разреда, а два за парну смену,
  • у 36. радној недељи надокнадити један час у одељењима до 7. разреда, а два за парну смену,
  • у 37. радној недељи надокнадити један час у одељењима до 7. разреда, а два за парну смену.