Обавештење о режиму уласка у школско двориште

Као мера повећања безбедности ђака и запослених у ОШ Старина Новак, од 09.12.2011. спроводиће се следећи режим коришћења постојећих улаза у школско двориште:

  1. Споредни улаз поред главне капије из ул. Кнез Данилове, трајно се затвара;
  2. Улаз у мало двориште биће откључана само у периоду од 6:30 до 8:30 радним данима, а остаће закључан у току дана викенда, празника и ненаставних дана;
  3. Сви уласци и изласци у школско двориште од 8:30 обављаће се искључиво кроз главну капију из улице Кнез Данилове;
  4. Свако коме се при улазу у школско двориште затражи идентификација од стране лица из система обезбеђења дужан је да одговори на захтев.