Тест за шестаке у суботу 31.03.2012. године, у 10 часова

Развојна концепција завршног испита на крају основног образовања подразумева да ће ученици, поред теста из српског језика и математике, полагати и трећи, комбиновани тест у јуну 2014. Да би се ученици припремили за ово тестирање, предвиђено је да ове године имају пробни тест у шестом разреду.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је комбиновани тест за ученике шестог разреда, са задацима из биологије, историје, географије и физике.

Тестирање ученика VI разреда комбинованим тестом одржаће се у суботу, 31. марта са почетком у 10 часова.

Тестирање траје 120 минута.

Ученици треба да дођу у школу до 9.30, на кратак састанак са одељењским старешином, пре него што буду распоређени у просторију где ће се обавити тестирање.

У просторији у којој ради тест, ученик седи на месту са редним бројем који одговара редном броју са списка ученика (списак ће бити истакнут у холу школе и на улазним вратима).

На тестирање ученик теба да понесе: графитну, хемијску оловку и гумицу.

Од личних ствари на тестирање се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари одлажу се на посебно место током трајања испита.

На овом тестирању ученици неће добити оцену. Пробни тест је прилика да се ученици благовремено упознају са различитим типовима задатака који се дају у тестовима и навикну на различите ситуације тестирања. Резултати овог тестирања ученицима могу користити како би проверили своје знање из предмета које ће полагати на завршном испиту.

27.03..2012.
Директор школе
Влада Вучинић